Mens den nasjonale andelen er 25 prosent, er den 31 prosent i Trøndelag, viser tall fra Ungdata, ifølge kanalen.

– Trøndelag har en problematisk drikkekultur, sier rådgiver Jo Arild Salthammer ved kompetansesenter for rus i Midt-Norge til P4.

Mens 9 prosent av landets tiendeklassinger oppgir å ha tillatelse av foreldre til å drikke alkohol, er andelen 16 prosent i Trøndelag. I enkelte kommuner er tallet langt høyere, for eksempel med 27 prosent i Midtre Gauldal.

– Forskning viser at barn bryr seg mer om det foreldrene sier om alkohol enn det for eksempel venner gjør. Tydelige grenser fra de voksne er derfor svært viktig, sier Salthammer.

Han understreker at å starte med alkohol tidlig øker faren for alkoholproblemer senere i livet.