Målt i prosent er økningen størst i aldersgruppen 15–19 år, med en økning på 30 prosent. Det er godt over 8.000 tenåringer i denne aldersgruppen som bruker slike legemidler.

Økningen er størst i aldersgruppen 30–34 år målt i rene døgndoser. For denne gruppen er økningen 19 prosent fra 2019 til 2021.

Fagdirektør Hanne Andresen i Apotekerforeningen sier det ikke er mulig å slå fast at økningen henger sammen med pandemien og tiltak.

– Men jeg synes det er naturlig å stille spørsmål ved økningen. Det er opplagt noe forskere og helsemyndigheter bør være opptatt av å følge opp, sier Andresen.

Bruken av antidepressiver er vesentlig større i de eldre aldersgruppene. Der har veksten vært på et par prosent, mens den for alle under 40 år har vært på over 10 prosent de siste to årene.