EU håper tiltakene vil bidra til økt bevisstgjøring hos influensere slik at de forstår hvor skadelig det er dersom de deler feilinformasjon, desinformasjon, hatprat eller snakker nedsettende om andre.

Influensere er for mange unge den eneste kilden til nyheter og meningsytringer, og EU mener derfor at det påhviler dem et stort ansvar.

EUs medlemsland oppfordres nå til å utdanne influensere om hvilke lover som fins på området, samt inkludere dem i arbeidet med å utforme ny politikk som kan påvirke dem, blant annet i forbindelse med økende bruk av KI.

EU vil også rette særlig oppmerksomhet mot såkalte kidfluensere, mindreårige som produserer innhold i sosiale medier. Dette skal blant annet gjøres gjennom kampanjer rettet mot foreldre, slik at også de retter seg etter EUs lover og regler på området.