I gjennomsnitt var det 1 av 3 klager på eksamenskarakteren som endte med en endret karakter, skriver Khrono. Nesten 21 prosent av klagene gikk opp én karakter etter ny sensur. Derimot førte nesten 10 prosent av klagene til at karakteren gikk ned.

Khrono har fått klagestatistikk for 2022 fra NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Maika Godal Dam, sier det viktigste ikke er hvilket resultat klagerne ender opp med, men at studentene har en mulighet til å klage.

– Det hadde vært veldig bra om alle som klager blir stående på samme karakter, da hadde vi hatt en vanntett system. Det vil vi nok aldri se siden det er muligheter for ulike tolkninger av karaktersetting, sier hun til Khrono.