Her har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikk over videregående opplæring viser at det høsten 2010 var knapt 2 300 mannlige elever som valgte helse- og sosialfag. Dette har doblet seg til over 4 600 i fjor, og andelen mannlige elever har økt fra 12,4 til 19,6 prosent.

Andelen menn som velger design og håndverk, har også økt i de siste åtte årene, fra 11,2 prosent i 2010 til 23,8 prosent i 2018.

Det har også vært en økning i andel kvinner i noen av de tradisjonelt mannsdominerte fagene. Andelen kvinner i bygg og anleggsteknikk har økt fra 3,7 prosent i 2010 til 6,1 prosent i fjor.

Samme utvikling har skjedd i elektrofag hvor andelen kvinner har hatt en svak økning fra 4,8 til 6 prosent siden 2010.

Likevel er andelen kvinner i de tradisjonelt mannsdominerte utdanningsprogrammene såpass liten at det er vanskelig å hevde at vi går mot en mer balansert kjønnsfordeling, skriver sentralbyrået om statistikken.