Ifølge planene AtB har lagt frem, vil det bli hektiske måneder gjennom både vår, sommer og høst i år. Flere titalls holdeplasser for buss skal gjennomgå ombygginger og oppgraderinger i forbindelse med at infrastrukturen for et nytt rutetilbud skal forbedres. Det er Trondheim kommune og Statens vegvesen som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen.

Ved Gildheim pågår det i disse dager arbeid med å bygge om holdeplassene.

Travle måneder

Til vinteren kommer i år er målet at over 50 holdeplasser skal bli ferdige. Det kan i byggeperioden føre til traséomlegging, og at holdeplasser blir flyttet på.

- Det blir litt spesielt i år, da det vil foregå på mange plasser i byen til samme tid. Vi vil være ute med tydelig informasjon i ulike kanaler til dem det vil gjelde i forkant og underveis i byggeperioden, sier direktør for kommunikasjon og drift i AtB, Grethe Opsal.

Allerede har de startet på jobben noen plasser i Trondheim. Det er Statens vegvesen og Trondheim kommune som er ansvarlige for utbyggingen.

- Vi er i tett dialog med utbyggerne for å få dette til å løse seg på best mulig måte for kundene våre. Det vil kunne oppstå noen forsinkelser, men det har så langt ikke vært et problem. Det handler litt om hvor i byen det foregår arbeid også.

Disse bussene skal betjene enkelte ruter i Trondheim fra høsten 2019. Dette bildet ble tatt i forbindelse med testkjøring i Trondheim tidligere i år.

Holder på til neste høst

Helt konkret tidspunkt for når de ulike prosjektene settes i gang er ikke avklart, og styres av Trondheim kommune og Statens vegvesen.

- Vi vil fortløpende informere om hva som skjer, og det vil stadig ligge informasjon inne på nettsiden, på holdeplasser som er berørt, og i appen AtB Reise, fastslår Opsal.

Bygging av holdeplasser og annen infrastruktur tror hun mest sannsynlig vil fortsette helt frem til oppstarten av det nye rutetilbudet i 2019.

Disse holdeplassene skal oppgraderes i vår og sommer:

 • Havstadsenteret

 • Johan Falkbergets veg

 • Åsveien skole fra byen

 • Nyveibakken fra byen

 • Tvetestien fra byen

 • Høgskoleringen

 • Studentersamfundet i Elgeseter gate

 • Studentersamfundet i Klostergata

 • Solsiden

 • Skansen

 • Hallset/Migosenteret

 • Grilstadkleiva

 • Bekkasinvegen

 • Kattemsenteret

 • Anders Buens gt.

 • Saupstadsenteret

 • Husebytunet

 • Arnt Smistad veg

 • Voll studentby omstigningspunkt

 • Lund snu- og reguleringsplass

 • Ranheim idrettsplass

 • Lyngvegen

 • Skyttervegen

 • Midteggen

 • Casper Lundes veg

 • Ila

 • Dragvoll i Loholt allé

Også i høst skal en rekke holdeplasser gjennom det samme.