I et leserinnlegg til Aftenposten og Adresseavisen skriver «Fremtidig student (20)» at hun har mistet lysten på å bo i Trondheim fordi hun har inntrykk av at studentmiljøet har blitt en Asker-ghetto. Hun er selv fra Asker og beskriver miljøet i hjembyen slik:

«Det er et enormt press på å være best i og mestre alt, og den destruktive sjalusien er til å ta og føle på. Du skal være flink i idrett, få gode karakterer og ha en stor vennegjeng. Gjennom tre år på videregående defineres identiteten din på om du tilhører en russebuss».

Forfatteren av innlegget ønsker å være anonym fordi hun ikke ønsker eventuelle misforståelser i relasjonene hun har til menneskene i hjemkommunen sin.

- Jeg vurderte både i fjor og i år og studere i Trondheim. Det jeg skriver i innlegget er basert på inntrykk jeg selv har fått ved besøk i byen, og gjennom venner, sier hun til adressa.no.

Lik trd.by på Facebook

- Lukket og hierarkisk

Det hun sitter igjen med er mistanker om at studentmiljøet i Trondheim er lukket og hierarkisk.

«Du må være en del av et slags VIP-miljø, eller ha venner som er det, for å ha innpass på de mest attraktive studentfestene. Ganske så likt som Asker-russen, som streber etter å være en del av den kule gjengen, så de får lov til å rulle med en russebuss».

Nå håper hun på tilsvar fra studentene i Trondheim, som kan avkrefte ryktene. Eller i verste fall bekrefte dem, slik at hun kan finne seg en annen by å studere i.

- Jeg tror likevel Trondheim er en sjarmerende by, og det kan godt hende at jeg ender opp med å flytte dit likevel. Forhåpentligvis tar jeg feil i mine mistanker, sier hun.

Sliter mørket på humøret? Her får du ekspertråd for å komme deg gjennom den mørke tiden

- NTNU har plass til alle

Leder for Studenttinget på NTNU, Jone Trovåg, kjenner ikke igjen studentbyen Trondheim i beskrivelsen fra leserinnlegget.

- Jeg har et inntrykk av at NTNU nettopp er veldig inkluderende. Det finnes åpninger for alle som ønsker å engasjere seg, for eksempel i alle linjeforeningene som vi har, sier Trovåg.

Han understreker at studentmiljøet er organisasjonsbasert, og man må i utgangspunktet engasjere seg i en eller annen forening for å få et sosialt miljø.

- Samfundet kan ha et mer ekskluderende miljø, med tanke på at det er flere folk som er interessert i å engasjere seg enn de kan ta opp. Da kan det kanskje bli litt vanskeligere å bli med i gjengene, sier han.

Han synes det er synd at noen sitter igjen med inntrykket av at det er en Asker-ghetto i Trondheim.

- Det er veldig uheldig. Dette er helt mot det inntrykket vi prøver å skape, som Norges beste studentby. NTNU har plass til alle som ønsker å engasjere seg, sier studenttinglederen.

"Dra til Oslo for å få jobb", sa alle. Men disse unge filmskaperne nektet.

I et innlegg til Si;D i Aftenposten skriver 20-åringen at hun frykter at studentmiljøet i Trondheim har blitt en «Asker-ghetto». Foto: frank lervik

- Relevant debatt

Leder for BI Studentsamfunn i Trondheim, Nikolai Wiencke, synes leserinnlegget setter søkelys på viktige problemstillinger.

- Hun kommer med gode og ikke minst relevante poeng i en relevant debatt. Ønsker vi virkelig å være generasjon prestasjon eller generasjon perfekt? At dette er noe som er unikt for Trondheim som studentby eller studietiden for øvrig, er derimot ikke min oppfatning. Dette er nok noe en vil kunne kjenne på i arbeidslivet så vel som i studentmiljøet i for eksempel Oslo og Trondheim, sier Wiencke.

Han vokste selv opp i Stavanger, men antar at det er forholdsvis likt å være ung uansett hvor man vokser opp i Norge.

- Jeg kan selv huske å ha kjent på et press om å prestere både faglig og sosialt da jeg gikk på videregående i Stavanger, sier han. Men dette endret seg når han begynte å studere i Trondheim.

- Jeg er aktiv i studentmiljøet både på BI og i miljøet rundt Samfundet, og møter mange av de samme verdiene og typen mennesker. Min oppfatning er at studentene i Trondheim er engasjerte, åpne og varme, sier Wiencke.

Bedre edrutilbud

Han opplever ikke at det er et stort fokus på penger, mote og det å være populær, og sier at de aller fleste studenter må «snu på krona» for å få endene til og møtes.

- Er det noe som kan bli bedre, med tanke på inkludering?

- Ja, det er det alltid. Det vil alltid være noen som faller utenfor, eller ikke finner seg så godt til rette. Jo flere av disse studiebyen Trondheim evner å inkludere, jo bedre er det. Det kan omfatte tiltak som et bedre edrutilbud under fadderukene, større oppfølging gjennom hele første året og flere lavterskel/gratisarrangement, sier studentlederen.

GLADNYHET: Snart kan du droppe penn og papir på eksamen