Fra begynnelsen av august blir det mange flere billettkontroller blant passasjerer på buss og båt i Sør-Trøndelag.

Lik trd.by på Facebook!

Vektere tar billettkontroll

- Med mange flere reisende og ansvar for alle kollektivreisende med buss og båt i hele fylket, har AtB sett behovet for mer kontroll, sier markedssjef Grethe Opsal i AtB til Adresseavisen.

Derfor har AtB inngått en avtale med Nokas, som har vunnet en anbudskonkurranse om billettkontroll.

- Det foregår nå opplæring av Nokas-ansatte, og fra uke 31 vil AtBs kunder oppleve billettkontroll oftere, sier Opsal.

I anbudet er det lagt inn 5000 timer billettkontroll per år.

Busselskapet ser sikring av billettinntektene som viktig for å unngå at AtB overskrider sine økonomiske rammer.

TWITTER: «AtB går aldri fra A, så kjæm jo aldri tel B»

Dropper billett, jukser eller forfalsker

De fleste av AtB-kundene reiser med gyldig billett. 0,92 prosent av alle kontrollerte passasjerer har fått gebyr hittil i år.

Snikerne kommer i flere kategorier.

Enten har de ikke billett, de reiser på feil kategori (voksen, student, barn, honnør), eller har forfalsket billett på mobil eller papir. Blir man tatt for sniking, kan gebyret bli på opptil 1500 kroner.

- Den alvorligste formen for snik er ved forfalsking av billett på mobil eller papir. Dette går inn under dokumentforfalskning og medfører anmeldelse til politiet, opplyser Opsal.