Et sikkert tegn på at fellesferien er over og hverdagen er over oss igjen, er køene på motorveien.

Men hvorfor får vi denne køen?

– Et veldig enkelt svar er at alt for mange har lyst til å kjøre på samme tid, sier overingeniør i Statens vegvesen, Ingve Undheim.

Ja, dette svaret kunne vi jo tenkt oss fram til. For mange biler = kø.

Men går vi inn i kjernen av hva kø er for noe, er det ganske komplekse greier, ifølge ingeniøren.

Undheim har jobbet med kø og veiplanlegging i Vegvesenet siden 2007.

Følg trd.by på Facebook

Han forteller at dette er hovedårsakene til at du blir sittende i en bilkø:

For lav kapasitetsgrense

Alle veier i Norge har en kapasitetsgrense. Dette er en grense på hvor mange biler som kan være på veien før du får en kø.

På en motorvei med fire felt (som E 39 mellom Stavanger og Sandnes) er denne kapasitetsgrensen en plass mellom 50.000 og 60.000 biler.

Trafikken flyter helt til grensen er nådd. Med en gang det er for mange biler på veien enn hva den er beregnet for, stopper trafikken opp.

Dette forplanter seg bakover og køen vokser.

Luken til bilen foran

Vi som sjåfører har ikke den egenskapen at vi kan ligge et par millimeter bak bilen foran i 80 km/t. Vi er nødt til å ha en større luke.

Desto større lukene er, desto færre biler er det plass til på veien.

– Hvis alle på Motorveien holder en luke på tre sekunder, så er det jo bare å regne seg fram til hvor mange biler det er plass til, sier Undheim.

Det at folk ikke følger med i trafikken, er også med på å forårsake køene.

– Det er jo noen som sitter med mobilen i hånda, og plutselig er det en kjempestor luke foran dem. Det bidrar ikke til at trafikken flyter akkurat, sier han.

Flettingen

Ikke alle bilene kjører ut på Motorveien på samme sted.

Dette betyr at det må gis plass til bilene som kommer inn fra påkjøringsrampene.

– Når det kommer ti biler av gangen er det vanskelig å flette uten at det lager trøbbel. Folk må bremse ned, og til slutt rusler det og går i 10 – 20 km/t, sier Undheim.

Denne grafen viser hva som skjer når vi når kapasitetsgrensen på veien. Hastigheten er ganske høy helt til det plutselig sier stopp. Da er det for mange biler på veien. Foto: Statens vegvesen

Hva kan gjøres?

Øk fartsgrensen:

Dessverre. Holder du høyere hastighet, må du ha større luke til bilen foran og det blir plass til færre biler.

Du trenger mer tid til å reagere dersom noe skjer.

– Forskning viser at du får avviklet mest trafikk når hastigheten er på mellom 50 til 60 km/t, sier Undheim.

Bygg ut motorveien:

Nei, du kommer ikke så langt med dette argumentet heller.

Skulle vi hatt en vei som slukte unna rushtrafikken i regionen, måtte vi hatt en motorvei på opp mot åtte(!) felt.

Med tanke på at rushet kun varer i et par timer i løpet av dagen, fire til fem dager i uka, er ikke dette aktuelt.

– Da hadde vi bygd ned byen til fordel for vei, og det ønsker vi heller ikke, sier overingeniøren.

Trafikkregulering av Motorveien:

Ja, her er vi inne på noe.

Vegvesenet ønsker å sette opp trafikklys ved påkjøringsrampene og regulere hvor mange biler som kan være inne på Motorveien under rushtiden.

Dette betyr at det kan bli en del kø på sideveiene, men trafikken vil flyte på Motorveien.

– Dette håper vi også vil føre til at folk velger bort bilen på de korteste turene, og heller tar sykkelen eller går, sier Undheim.

UNDER 16 ÅR? Bare glem å gjøre dette

Kollektivt:

Ja, dette er absolutt det beste valget dersom du ønsker at køene skal bli mindre.

Hvis 1 av 10 bilister hadde valgt kollektivt under rushtiden, hadde det faktisk ikke vært kø på Motorveien.

– Mange sier at de opplever ingen kø inn til jobb i for eksempel høstferien. Målinger som vi har gjort viser at det i en typisk ferieuke kun er 9 prosent færre biler på veiene, sier Undheim.

Ifølge overingeniøren dreier det seg da om ca 4000 biler.

Skal du kjøpe bruktbil? Slik kan du oppdage kilometer-juks!