– Det er ikke utredet hva behovet for jurister i fremtiden vil være. Vi ser også med bekymring på at undervisningskreftene blir for spredt. Det kan ikke være en ønskelig situasjon at opprettelsen og godkjennelsen av nye studietilbud skal gå på bekostning av de eksisterende masterstudiestedene, sier leder i Juristforbundet-Student, Johannes Ørn Thorsteinsson til VG.

BI har fått godkjent et masterstudium i forretningsjuss, som gjør at de kun blir fjerde institusjon som får utdanne jurister på masternivå. I tillegg jobber Universitetet i Agder (UiA) og i Stavanger (UiS) med søknader om å opprette studier.

– Det er heller ikke kommunisert noe rundt hvordan eventuelle nye studieplasser på andre offentlige utdanningsinstitusjoner skal finansieres og om dette skal gå på bekostning av eksisterende studieplasser i Tromsø, Oslo og Bergen, sier Thorsteinsson.

Jusstudenter i Bergen valgte i fjor å starte en underskriftsaksjon for å stoppe utvidelsene.

NOKUT, som har godkjent utdanningen, påpeker at de har vurdert kvaliteten på utdanningsprogrammet. De peker på at Juristforbundet selv har uttalt at det er for få jurister i Norge.

– Konkurranse og revitalisering er sunt. Vi er glade for NOKUTs beslutning og ser fram til å tilby en mastergrad i juss, sier instituttleder for rettsvitenskap og styring på BI, Morten Kinander.