I mai var antibiotikabruken hos unge mellom 15–19 år hele 47 prosent lavere enn den var i mai 2019, skriver Aftenposten. Mai er vanligvis toppmåned for ungdommens antibiotikabruk, men i år er det omvendt.

Også i april var det stor nedgang, sammenlignet med fjoråret – hele 23 prosent mindre inntak av antibiotika for de unge der, viser tall fra Farmalogg.

– Russetiden er gjerne forbundet med halsbetennelse, bihulebetennelse og andre infeksjonssykdommer som i en del tilfeller behandles med antibiotika. Når smitteverntiltakene etterleves og feiringen uteblir, uteblir også infeksjonene, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen, som har samlet tallene.

For befolkningen samlet sett er salgsnedgangen i april-mai-perioden på 26 prosent for antibiotika fra apotek. Hittil i år er det en samlet nedgang på 9 prosent.