Alle fylker hadde en vekst på mer enn 50 prosent i andre kvartal, som omfatter april, mai og juni. Størst var økningen i Oslo med 86 prosent.

Her hjemme i Trøndelag var økningen på 67 prosent målt mot samme periode i fjor. Malvik hadde størst økning, med 77 prosent. I Trondheim var veksten på 75 prosent.

– Veksten har vært formidabel for alle typer netthandelspakker. Det er ingen tvil om at koronasituasjonen har vært en utløsende faktor. Vi hadde sett for oss en jevn økning, men vi er nå på et nivå som vi trodde vi skulle være på om to til tre år, sier pressesjef Kenneth Pettersen i Posten.

Han legger til at Posten har god tro på at antallet pakker vil stabilisere seg på dette høye nivået også når situasjonen i samfunnet har normalisert seg.