– Tjenestene må på en helt annen måte enn i dag sette barns særskilte behov i sentrum. Barn og unge må få et psykisk helsetilbud som er tilpasset dem, ikke en kopi av det vi tilbyr voksne, sa barneombud Inga Bejer Engh ved lanseringen av rapporten «Jeg skulle hatt BUP i koffert».

Rapporten har sett på hjelpen barn får i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP). De har snakket med 26 ungdommer, 20 foreldre, samt en rekke ledere og behandlere. Blant hovedfunnene er at det er ulik praksis mellom ulike klinikker og manglende internkontroll. Det er fortsatt lang ventetid fra henvisning, og den varierer mellom 34 dager i Helse vest til 52 dager i Helse Midt-Norge. Tjenesten er ikke fleksibel nok, og unge har ikke alltid tilgang på rett hjelp, skriver Barneombudet.

Barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Gorm Kallestad / NTB

For å bøte på problemene anbefaler Barneombudet blant annet at regjeringen setter ned et utvalg som gjennomgår organiseringen av psykiske helsetjenester for barn og unge, at man prøver å samordne og skaffe oversikt over praksis i hele landet, og at man prøver å gjøre tilbudet mer fleksibelt og tilpasset hvert enkelt barn.

– Det er behov for en bred gjennomgang av tilbudet til barn og unge som trenger psykisk helsehjelp. FNs barnekomité har flere ganger påpekt at det psykiske helsevernet for barn og unge i Norge er for dårlig utviklet, og at det haster å treffe effektive tiltak, sier Bejer Engh.