Nettavisen Khrono ved Oslo Met har fått tall fra seks av tolv institusjoner. Disse seks institusjonene har om lag 60 prosent av de studentene som har tatt eksamen.

Tallene viser så langt en gjennomsnittlig strykprosent på 29 prosent, noe som er en økning på 9,3 prosentpoeng sammenlignet med resultatene for et år siden.

På grunn av koronapandemien måtte samtlige studenter ta eksamen som en hjemmeeksamen. Foto: NTB (illustrasjonsfoto

Ved UiT – Norges arktiske universitet – er strykprosenten hele 33 prosent. Ved Høgskulen på Vestlandet er den 29 prosent. For fem av seks institusjoner øker strykprosenten, for noen med 10 prosentpoeng, eller mer.

NTNU har sykepleierutdanning i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Strykprosenten varierer ifølge Khrono - Gjøvik ligger høyest med 32 prosent, Ålesund med 29 prosent, mens Trondheimstudentene bare har strykprosent på 8 prosent.

Sammenlignet med i fjor, samlet sett, så går stryktallene ved NTNU opp 3,2 prosentpoeng.

Normalt ville eksamen i faget gått som en skoleeksamen. Men på grunn av koronapandemien måtte samtlige studenter ta eksamen som en hjemmeeksamen.

Etter at eksamen var gjennomført var det flere studenter som reagerte på at den var vanskelig, at de ikke hadde blitt forberedt på den type spørsmål de fikk og at de hadde svært dårlig tid.