Fem- og tiårsrenten går ned med henholdsvis 0,069 og 0,184 prosentpoeng sammenlignet med i dag. Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. september dermed være 2,521 prosent for tre års bindingstid, 2,696 for fem år og 2,989 for ti år. Sist tiårsrenten var under 3 prosent var i mars 2018.

Fra 1. september vil den flytende studielånsrenten være 2,237 prosent.

– Hvis du er i en livssituasjon der økonomisk forutsigbarhet er viktig, kan det å binde renten være trygt, sier administrerende direktør Nina Schanke Funnemark i Lånekassen i en pressemelding.

Hun understreker at fastrenten normalt ligger over den flytende.

– Det er fordi fast rente kan betraktes som en slags forsikring mot økte kostnader hvis renten i markedet går opp. Denne «forsikringen» betaler du for i form av en høyere rentesats, sier Funnemark.

Tall fra Lånekassen viser at 638 000 av tilbakebetalerne har flytende rente på studielånet sitt, mens rundt 48 000 har fast rente.