Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet.

– Dette er klar tale fra forbrukerne. Det stadig økende konsumet av energidrikker hos barn og unge oppfattes som et reelt problem i hele befolkningen. At så mange ønsker innføring av aldersgrense tror vi ikke handler om frykt, men at forbrukerne ser konsekvensene og bivirkningene som disse produktene fører til, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Halvparten av de spurte mener at det bør innføres 18-års aldersgrense eller at energidrikk bør forbys. To av fem mener det bør innføres lovpålagt grense på 16 år for å kjøpe energidrikk.

I en undersøkelse som Forbrukerrådet gjennomførte i mai 2018, svarte halvparten av barn og unge i alderen 10 til 18 år at de drikker energidrikk. Nær halvparten av disse sa igjen at de hadde opplevd bivirkninger som skjelving, hjertebank, hyperaktivitet, hodepine og brystsmerter etter å ha drukket energidrikker.

Seks av ti spurte i den nye undersøkelsen mener at energidrikkene, i tillegg til en aldersgrense, ikke bør stå sammen med mineralvann.

Helse- og omsorgsdepartementet vil denne våren vurdere nye tiltak for å beskytte barn og unge mot helseskader som følge av høyt konsum av energidrikker. En rapport med alternative tiltak fra Mattilsynet er ventet i midten av februar.