Inntrykket er at «en del skoler ønsker å trappe ned på karakterbruken uten å nødvendigvis gå helt bort fra karakterer i perioden mellom halvårsvurderingene», skriver kommunikasjonssjef Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo til Aftenposten. Bergens Tidende har tidligere skrevet at 11 av 26 ungdomsskoler i Bergen reduserer karakterbruken.

Utdanningsdirektoratet har også fått tilbakemelding om at flere skoler vil teste redusert bruk av karakterer.

– Karakterer i skolen er en domsavsigelse på hvem du er og hva du mestrer. Det kan ta bort troen på deg selv og gi økt fokus på sammenligning med andre, sier førsteamanuensis Siv Therese Måseidvåg Gamlem ved Høgskolen i Volda. Hun mener å se en endring i retning færre karakterer i norsk skole.

Gamlem understreker samtidig at læringsmiljøet og resultatene ikke automatisk blir bedre om bare karakterene forsvinner. Elevene må få gode tilbakemeldinger som øker kvaliteten på arbeidet de gjør.

– Kjernen i gode tilbakemeldinger er at elevene blir bevisst på styrker og svakheter i det som er relatert til oppgaven, men også når det gjelder arbeidsmetoder og strategier, sier forskeren.