Det tilsvarer 11,9 prosent av de elevene som besto den tre år lange utdannelsen og ble uteksaminert i år.

Tar man med midlertidige stillinger og vikariater er situasjonen noe bedre, men fortsatt er det bare drøyt halvparten av de uteksaminerte studentene, 51,9 prosent (336 personer), som har stilling i politiet per 30. september i år, viser politiets egne tall. I tillegg kommer et mindre antall studenter (ni) som er ansatt i andre stillinger i politiet enn rene politistillinger.

Færre får jobb

Politidirektoratet gir hvert kvartal ut en oversikt som viser hvor mange av de siste års studentkull som har fått jobb i etaten.

Oversikten viser, i takt med politireformen, at nybakte politistudenter stadig har vanskeligere for å få en stilling i politiet etter endt utdannelse. Antallet har gått jevnt og trutt nedover, men det siste kullet har merket det mest på kroppen.

Av de 687 uteksaminerte studentene i 2014 fikk 636 faste stillinger innen 30. september, noe som tilsvarer 95,5 prosent. I 2015 var tallene henholdsvis 624 og 527 studenter og 82,3 prosent, mens i 2016 av det bare 53,9 prosent som hadde faste stillinger, 331 elever av de 681 uteksaminerte.

Ikke lettere

Mye kan tyde på at det heller ikke blir lettere framover. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er det kun bevilget midler til å videreføre stillinger for 2017-kullet, men ikke for 2018-kullet.

Regjeringen skriver i sitt budsjettforslag at det i framtiden ikke vil bli mulig for alle politistudentene å få seg jobb. Ifølge Politiforum vil likevel ikke justisministeren redusere opptaket til Politihøgskolen.

Per-Willy Amundsen (Frp) sier til magasinet at han står fast ved et studentopptak på dagens 720 politistudenter.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook