Studentene mener oppgaven var basert på en for snever del av pensum, skriver Dagens Næringsliv.

41 prosent av 127 bachelorstudenter i finans på Høyskolen BI strøk på eksamenen i emnet Investments som ble gjennomført 13. oktober.

Sensuren kom 3. november. Strykprosenten lå skyhøyt over tilsvarende eksamen de tre foregående årene, og hele 66 prosent fikk karakteren E eller F (stryk).

– BIs vurdering er at det ikke gjort en formell feil på eksamen, og at eksamensoppgaven er i henhold til pensum, skriver avdelingssjef for studiekvalitet ved BI, Laila Ulstein, i en epost til avisen.

Saken går nå til videre behandling i BIs klagenemnd, en uavhengig klageinstans for enkeltvedtak. BI vil gi sin innstilling til klagenemnda kommende uke.