I dag ble 2022-rapporten lansert, som er Norges største studentundersøkelse.

Den viser at en av tre norske studenter opplever alvorlige psykiske plager. I 2010 var det en av seks.

– Tallet har gått ned siden tilleggsundersøkelsen i 2021, men utviklingen over tid viser en trend som må følges opp, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning, i en pressemelding.

– Må sette inn tiltak

Det har vært en jevn oppgang av studenter med alvorlige psykiske plager. Forekomsten og nivået er langt høyere blant kvinner, ifølge undersøkelsen.

Studenter har det verre enn ikke-studenter i samme aldersgruppe, står det.

– Vi ser økende forskjeller mellom studentene. Majoriteten av studentene har det fortsatt bra, men vi ser et større skille til de som ikke har det bra, sier Lønning i meldinga.

– Her må studiestedene, studentene, samskipnadene og myndighetene trekke sammen for å sette inn tiltak som motvirker gapet, og som gir studentene gode verktøy til mestring av studentlivet og psykososiale forhold, fortsetter Lønning.

Studentsamskipnaden i Trondheim er med på rapporten. Foto: Marthe Hårstad

SHoT viser også en stor økning i andel studenter som svarer at de har hatt selvmordstanker det siste året, fra 2018 (14 prosent) til 2022 (22 prosent). Undersøkelsen viser også at en av fem studenter svarer at de har hatt tanker om å skade seg selv. Tallene er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.

Noen lysglimt i undersøkelsen

Noen positive punkter er det å plukke ut fra undersøkelsen. Tre av fire oppgir god eller svært god helse. Omtrent like mange trener to til tre ganger i uken. Kun fire prosent mosjonerer aldri.

– Det er godt å se at bildet er lysere enn under pandemien, og at majoriteten opplever egen helse som god. Likevel ser vi at andelen overvektige fortsetter å øke, og at studentene opplever en god del fysiske helseplager, sier Lønning.

Nærmere halvparten av de kvinnelige studentene sier at de har mange helseplager. Lønning påpeker at det er behov for å se nærmere på dette.

75 prosent svarer at de er fornøyde med studiestedet sitt, og majoriteten på 86 prosent svarer at de er blitt godt mottatt. 77 prosent svarte at de som nye studenter, deltok i fadderordninga. Det er en liten nedgang siden 2018.