– Til valg av leke medlemmer til landets elleve bispedømmeråd er det 480 navn fordelt på 41 lister. Det er flere enn i 2019, da var det 402 kandidater fordelt på 31 lister. De som velges, blir også medlemmer av Kirkemøtet, kirkens øverste demokratiske organ, skriver Den norske kirke på sin hjemmeside.

Blant alle kandidatene er 23,3 prosent under 30 år. 50,4 prosent av kandidatene er kvinner og 49,8 prosent er menn.