– Det er klart flere unge menn som snuser enn unge kvinner, men det siste året viser tallene en relativt tydelig oppgang i andelen unge kvinner som snuser, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), Sindre Mikael Haugen.

Blant kvinner i alderen mellom 16 og 24 år økte andelen som snuser daglig fra 12 prosent i 2021 til 16 prosent i 2022, viser tallene fra SSB.

I gruppen av kvinner mellom 25 og 25 var det en økning fra 17 til 22 prosent i samme periode.

Å snuse fast er langt mer vanlig blant de yngre enn de eldre. I aldersgruppen 25 til 34 år var det 27 prosent, eller en av fire, som brukte snus daglig i 2022. Det er en dobling siden 2012.

Til tross for økningen blant unge kvinner er andelen som snuser i befolkningen samlet stabil på 15 prosent.

Det er noen flere kvinner enn menn som røyker daglig. Andelen kvinnelige dagligrøykere er nå 8 prosent, mens 7 prosent av mennene røyker, viser SSB-tallene.

Vel en av tre, 36 prosent, oppgir at de drikker alkohol ukentlig. Dette gjelder 42 prosent av mennene og 29 prosent av kvinnene. 5 prosent av de spurte sier de har brukt cannabis siste 12 måneder