Slike investeringer omfatter blant annet kjøp av kryptovaluta og vekstaksjer. Målgruppen til «finfluenserne» er ofte unge mennesker med ny interesse for investeringer, skriver Finanstilsynet på sine nettsider.

– Mange er med rette bekymret for at dette kan lede forbrukere til å investere i produkter med en risiko som de ikke forstår, ønsker eller har økonomi til å bære, skriver de.

Tilsynet understreker at kryptovaluta ikke er å regne som et finansielt instrument, og at anbefalinger om kjøp og salg av kryptovaluta derfor ikke blir omfattet av rådgivningsreglene i verdipapirloven. Slike anbefalinger er derfor ikke underlagt tilsyn av Finanstilsynet.

De advarer likevel mot å lytte til råd fra personer uten nødvendig kompetanse, erfaring og åpenhet om sine kommersielle bindinger.

– Uavhengig av hvem som gir råd, bør man ikke foreta investeringer uten selv å forstå risikoen og egenskapene ved produktet man investerer i, skriver tilsynet.