Videre på lista finner man ord som jøde, bitch, neger, helvete, fuck, jævel, gay, potet, pakkis, mongo og polakk, skriver Bergens Tidende.

– Disse ordene er ladet. De reproduserer stereotyper og betydninger som kanskje ikke egentlig er ment negativt, men som blir videreført i negativ forstand. På denne måten får disse ordene altfor store utslag, sier professor Claudia Lenz, professor i samfunnsfag ved MEF Vitenskapelig Høyskole, til avisen.

I fem år, fra 2013 til 2018, har over 50 ungdomsskoler og videregående skoler rundt om i landet frivillig deltatt i et prosjekt kalt Dembra. Her oppgir elever og lærere hvilke skjellsord de hører oftest på skolen.

Lenz og prosjektleder Peder Nustad understreker at undersøkelsen ikke er forskning og at det ikke er et representativt utvalg av skoler i Norge, siden skolene har vært med frivillig. Nustad sier imidlertid at undersøkelsen viser trender, som altså viser at det er en dominans av bruk av homo og hore på skolene.