SSB-tallene er hentet fra den europeiske studentundersøkelsen Eurostudent. Den viser at i de fleste landene som er med i undersøkelsen, er minst halvparten av studentene under 25 år. Dette gjelder også for Norge, der andelen er 52 prosent.

De eldre tar deltidstudier

Samtidig er altså hver fjerde norske student 30 år eller eldre. Dette gjelder også i de andre nordiske landene, men i Danmark, som bare regner med heltidsstudenter, er denne andelen bare 12 prosent.

I en artikkel på nettsiden til SSB forteller de videre at flere av studentene som er fylt 30, er deltidsstudenter som tar formell videreutdanning.

For eksempel Italia og Tyskland har en mindre andel studenter som er 25 år eller eldre enn Norge, men her mener forskerne at resultatene må ses i sammenheng med skolesystemene i de ulike landene. I Frankrike, hvor bare 17 prosent av studentene er eldre enn 25 år avslutter elevene den videregående skolen i en alder av 18 år. I Norge er de fleste fylt 19 år idet de er ferdige på videregående skole.

Hver femte tar friår

Aldersfordelingen også må ses i sammenheng med opphold i utdanningsløpet, ifølge undersøkelsen. Hver femte student i Norge tar to friår før de fortsetter på høyere utdanning etter videregående. Dette er også vanlig i de andre nordiske landene, skriver de i artikkelen.

Det er derimot ikke like vanlig i land som Frankrike og Italia. Førstnevnte har forøvrig den minste andelen av studenter som tar to friår før de fortsetter.

Blant annet kan både verneplikten og muligheten til å ta opp fag for å forbedre karakterene, være årsaker til at nordiske studenter venter lengre med å fortsette på utdanningen.

Flest kvinnelige studenter

Den europeiske studentundersøkelsen viser også at Norge er blant landene i Eurostudent som har flest kvinnelige studenter. Sverige ligger omtrent på samme nivå. Undersøkelsen viser ifølge SSB at 61 prosent av studentene i Norge er kvinner. Andelen er litt lavere i land som Danmark, Finland, Frankrike og Italia, mens i Tyskland er 52 prosent av studentene menn.

Videre viser undersøkelsen at halvparten av studentene i Norge tar en bachelorgrad, mens hver fjerde student er masterstudent. 6 prosent tar et fem- eller seksårig profesjonsstudium. 16 prosent tar andre studieprogrammer, som årsstudier eller enkeltemner.

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook