Et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner. Det er regjeringens tilbud til studenter som brått har mistet biinntekter på grunn av de drastiske tiltakene for å stoppe koronaviruset.

Uakseptabelt, mener leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikke større gjeldsbyrde, sier Øien.

Hun mener det slett ikke er støtte å tilby studenter penger som må betales tilbake.

– Nå setter vi vår lit til at Stortinget retter opp i denne urettferdigheten, sier hun.

Ap skuffet

På Stortinget får NSO full støtte fra Arbeiderpartiet og SV.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Han mener studentene burde ha fått tilbud om mer stipend i stedet.

– Det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen, da er ikke et lån godt nok, sier Solberg.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener forslaget vitner om manglende forståelse for den situasjonen mange studenter nå står i.

– Mer lån er en tung bør å legge på unge menneskers skuldre. Løsningen er stipend, ikke lån, sier hun.

«Usolidarisk»

LO-sekretær Kristin Sæther mener pakken er «usolidarisk og urettferdig».

– Dette utsetter bare problemet og er ingen reell hjelp, tvert imot, sier Sæther.

– Det er helt hårreisende at studentene skal ut av krisen ved å øke gjelden sin. For våre studenter er boligmarkedet nesten umulig å komme inn i, det blir mest sannsynlig veldig få sommerjobber, og nå ønsker regjeringen at de skal få dekt inntektstapet sitt ved å ta opp enda mer gjeld, fortsetter hun.

Også LO ber om at krisehjelpen i stedet gis som stipend til studentene.

Får alt i én pott

Forslaget til hjelpepakke innebærer også at studentene får utbetalt lån og stipend for mai og juni sammen med utbetalingen for april.

For en student som mottar fullt lån og stipend, utgjør dette 27.550 kroner.

Kunnskapsdepartementet har også bestemt seg for å utsette fristen for å søke ordinært lån og stipend hos Lånekassen. Ny frist blir 15. april. De som ennå ikke har søkt for dette semesteret, kan dermed fortsatt gjøre det, og studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan søke om mer.