Rundt 3400 barn og unge i alderen 9–18 år er spurt i undersøkelsen fra Medietilsynet.

Blant dem som er i alderen 13–18 år, svarer 43 prosent at de har sett skremmende eller voldelig innhold, for eksempel av mennesker som skader andre mennesker eller dyr.

Like mange har sett hatmeldinger.

Flere jenter

– Barn og unge forholder seg daglig til hundrevis av innlegg, nyhetssaker og kommentarer i ulike digitale kanaler. Undersøkelsen viser at mange eksponeres for innhold som kan være skadelig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Tallene viser at det er flere jenter enn gutter som sier de har sett skremmende eller voldelig innhold.

Ungdommene er også blitt spurt om de har sett innhold som viser måter å være svært tynn på i digitale kanaler.

– Blant jentene i alderen 13–18 år har så mange som halvparten sett denne type innhold eller diskusjoner. Det er alarmerende, sier Velsand.

Selvskading

Totalt, når man også tar med guttene, sier 34 prosent at de har sett slikt innhold på nett.

30 prosent forteller at de har sett innhold eller diskusjoner som viser måter å skade seg selv fysisk på.

Undersøkelsen er gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Medietilsynet. Barn og unge på 51 skoler over hele landet har deltatt.