Til tross for at fristen til å søke høyere utdanning gikk ut 15. april, og 3,1 prosent flere fikk tilbud om studieplass i Trøndelag i år, sammenlignet med i fjor, er det fortsatt håp for deg som har lyst på tittelen som student til høsten.

nettsidene til Samordna opptak finner du oversikten over studier fra hele landet som fortsatt har ledige studieplasser. I skrivende stund er det 281 utdanninger som ikke er fulle.

Her er det bare å skynde seg, for det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder. Her får du en oversikt over ledige studieplasser i vårt fylke akkurat nå:

Nord universitet

 • Musikkpedagog og formidler i kulturskolen - bachelor, heltid (Levanger)

 • Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag - master, heltid (Levanger)

 • Idrettsviteskap - bachelor, heltid (Levanger)

 • Idrett - årsstudium, heltid (Levanger)

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn- master, heltid (Levanger)

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, sørsamisk - master, heltid (Levanger)

 • Faglærer i musikk - bachelor, heltid (Levanger)

 • Økonomi og ledelse - årsstudium, heltid (Steinkjer)

Ledige plasser ved BI

Søknadsfristen for å søke om studieplass ved de fleste universiteter og høgskoler går ut i april, men ved BI er ikke fristen før 1. september.

- Handelshøyskolen BI har et rullerende opptak, og er således ikke omfattet av samordna opptak. Selv om studiestart og immatrikulering er 12. august tar vi inn nye studenter frem til 1. september så fremt det er kapasitet, opplyser direktør ved BI Campus Trondheim.

Campus Trondheim har fortsatt noen ledige studieplasser på følgende linjer:

 • Bachelor i Økonomi og administrasjon

 • Bachelor i Økonomi og forretningsjus

 • Bachelor i Entreprenørskap

 • Bachelor i Internasjonal markedsføring

 • Bachelor i Markedsføringsledelse

 • Bachelor i Eiendomsmegling

 • Bachelor i Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

 • Årsenhet i Bedriftsøkonomi

 • Årsenhet i Markedsøkonomi

Ingenting ledig hos NTNU

Hadde du håp om å studere ved NTNU likevel, blir det nok verre. Oversikten over ledige studieplasser hos Samordna opptak viser nemlig ingen linjer fra NTNU.

- Det er per dags dato ingen ledige studieplasser ved NTNU. Det er en ganske vanlig situasjon at alle våre studieplasser er fylt opp, sier Ida Birgitte Ranes, gruppeleder for opptak ved NTNU.