Med egen stand og foredrag var Bakken Døsvik og Bieffekten, som bedriften heter, godt synlig på dagsprogrammet under Bakkefestivalen i Trondheim. Musikk- og klimafestivalen hadde hentet inn flere aktører for å snakke om miljø, deriblant personen bak Bieffekten.

- Det har vært kjempeartig å være her. Jeg trodde egentlig ikke så mange skulle ta turen innom. Det har vært mange spørsmål og nysgjerrige folk her for å finne mer ut av hva dette er for noe, forteller hun.

Vil inspirere

Bier er svært viktige for oss mennesker, så vel som for naturen generelt. Av all den maten vi mennesker har i oss, er én tredjedel mat som ikke hadde vært mulig å få tak i om det ikke hadde vært for polinerede insekter, en truet art. Dette var ett av flere hovedpunkt i foredraget Bakken Døsvik holdt for interesserte festivaldeltakere. Hun håper flere fikk øynene opp for effekten disse insektene har på naturen.

- Da jeg for første gang fikk lære om dette selv, var det som en aha-opplevelse. Jeg synes det er viktig at vi får fortalt det videre, slik at vi kanskje kan gi andre den samme opplevelsen. Det er jo et paradoks at det som er så viktig for matproduksjonen faktisk er truet av vår egen matproduksjon, forteller hun og legger til:

- Stadig større areal brukes til ulike ting av oss mennesker, som da igjen gir mindre plass til viktige insekter. I tillegg truer selvfølgelig klimaendringene artene. Det er jo heller ikke bare oss det går utover, men også andre dyrearter som er avhengige av å få mat.

Ble forelsket

Interessen og engasjementet for akkurat dette fikk hun for mange år siden.

- Jeg fikk se en bikube, og ble helt forelsket da jeg lærte mer om samfunnet til biene henger sammen med resten av naturen. Jeg måtte bare lære mer, så jeg skaffet mine egne bier og begynte på studier innen faget.

På stand var det flere eksempler på egendyrket mat.

Nå driver hun som nevnt en egen bedrift som blant annet har fadderordninger for folk og bedrifter som har lyst til å bidra. Flere barnehager og bedrifter i Trondheim benytter seg av det og er såkalte faddere for bikuber.

- Jeg bruker dette som et grep for at flere skal få mer kunnskap om temaet. Det er boplasser og næringsgrunnlag det skorter på for disse insektene. Jo flere insekter, jo mer frukt og grønt finnes det, sier Bakken Døsvik.

Tre råd

Hun kommer også med tre tips for hvordan man kan bidra.

- Handle økologisk mat. Forskning viser at det er større mangfold på økologiske gårder.

- Dyrk egen mat, eller støtt lokale matprodusenter.

- Vi må minske det store matsvinnet vi har i dag. Én tredjedel av all mat blir kastet. Hadde vi blitt flinkere til å bruke maten, hadde vi heller ikke trengt å produsere så mye, eller bruke så store arealer til det.