Andelen tilsvarer i underkant av 260.000 personer i alderen 15 til 29 år, meder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hele 60,8 prosent kombinerte studier på universitets- eller høyskolenivå med jobbing. Tallene gjelder per 1. oktober og tredje uke i november 2021.

Stor etterspørsel etter arbeidskraft bidro til at andelen unge under 30 år i jobb, var på 62,5 prosent i 2021. Sysselsettingsandelen var dermed på det høyeste nivået målt på 14 år. I tillegg ble andelen registrerte arbeidsledige i denne gruppen halvert fra 2,2 til 1,1 prosent fra 2020 til 2021

– Det betyr at bare 9,6 prosent av de under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2021. Dette er den laveste andelen unge utenfor siden 2008 da den lå på 9,3 prosent, sier seksjonssjef for arbeidsmarked og lønn i SSB, Tonje Køber.