Tallene, som P4-nyhetene har fått fra Statistisk sentralbyrå, viser at 5,5 prosent av de rundt 60 000 tiendeklassingene sto uten poeng da skolen var slutt i vår.

Andelen har økt fra 2,2 prosent i 2009 til 5,5 prosent i år. 1914 gutter og 1505 jenter manglet vurdering i åtte fag eller mer. Høyest andel hadde Østfold med 7,2 prosent.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varsler nå tiltak.

– Vårt klare mål er at alle skal fullføre grunnskolen og videregående, så dette er et for høyt tall, sier han.

Årsaken til det høye tallet er, ifølge Sanner, at flere flyktninger har kommet til Norge de siste årene. Derfor setter regjeringen nå i gang tiltak slik at flere innvandrerungdommer får grunnskoleopplæring før de starter på videregående skole.

– Fra neste år bevilger vi 25 millioner kroner ekstra til dette, slik at opp mot 3000 ungdommer får mulighet til å få grunnskoleutdanning før de starter på videregående, sier kunnskapsministeren.