– Studenter med psykiske plager og rusproblemer har samme rett til helsehjelp som andre, men vi ønsker å bidra til å styrke studentsamskipnadene og læringsinstitusjonenes eget arbeid med psykisk helse og rus, skriver helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) får over en firedel av midlene som deles ut. Samskipnaden får 5,25 millioner kroner for å digitalisere selvhjelpsverktøy for psykisk helsehjelp.

I tillegg får SiO 1,1 millioner kroner til å gjennomføre Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT).

– For mange er studietiden en av de fineste periodene i livet, men dette kan også være en sårbar tid. Det er alvorlig at flere studenter enn før sliter med psykiske plager og rusproblemer, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.