Seks av ti unge leser ikke personvernerklæringen før de tar i bruk nye sosiale medier, viser en ny undersøkelse. Den viktigste årsaken er at det tar for lang tid.

Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Medietilsynet mener tilbyderne må gi bedre og mer tilpasset informasjon om de digitale tjenestene unge bruker. De tre tilsynene har fått Sentio Research til å undersøke 15-18-åringers kunnskap og holdninger til personvern på sosiale medier og apper.

Resultatet viser at de unge er opptatt av sporing og lagring av personlig informasjon. Åtte av ti svarer at de er opptatt av å vite om en app sporer dem eller lagrer personlig informasjon om dem. Kun to av ti synes det er greit at apper har tilgang til sporingsdata og personlig informasjon.

– Når så mange ikke leser vilkårene om hva slags informasjon de gir fra seg og hva denne informasjonen kan brukes til, er det grunn til bekymring, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

EUs nye personvernforordning gir enkeltpersoner større mulighet til å kontrollere hvilke opplysninger som er registrert og hva de kan brukes til. Aktører som samler inn og bruker personopplysninger, må informere om hvordan de behandler disse opplysningene på en måte som brukerne kan forstå. Informasjonen skal tilpasses barn og unge.