Gjennomføringsandelen har økt med rundt 5 prosentpoeng fra 2006- til 2012-kullet. 74,5 prosent er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra året før.

– Regjeringen har som mål at ni av ti elever som begynner på videregående skal fullføre og bestå innen 2030. Disse tallene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Samtlige fylker har økt andelen som fullfører og består fra 2006 til 2012-kullet. Sogn og Fjordane har hatt lavest økning, men har likevel tredje høyeste fullføringsandel. Størst økning av andelen som fullfører videregående har det vært i Troms og Finnmark.

– Troms og Finnmark er blant de fylkene som har størst utfordringer, men det er positivt å se at andelen som fullfører øker mest nettopp i disse fylkene. Dette er veldig bra, men det er viktig at skolene og fylkene gjør en ekstra innsats slik at færre dropper ut. Dette er avgjørende for elevene det gjelder, sier Sanner.

Nordland, Troms og Finnmark ligger lavest blant fylkene med en gjennomføringsandel på henholdsvis 66,8, 68,8 og 60,8 prosent. Oslo og Akershus ligger høyest med 78,4 og 79,7 prosent.

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).