En av tre jenter i alderen 16–19 år på videregående opplever i tillegg store problemer når det gjelder mat, kropp og spising, skriver Aftenposten.

– Vår studie viser at spiseforstyrrelser ikke er uvanlig lenger, tvert imot. Tallene er urovekkende høye, sier seniorforsker Camilla Lindvall Dahlgren til avisen. Hun jobber på Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus og har ledet undersøkelsen.

Studien viser at en av fem er i risikosonen for å bli syke. I en skoleklasse med 30 elever på videregående vil altså seks elever være i en risikogruppe. Tre vil ha utviklet en spiseforstyrrelse.

Dahlgren påpeker at forekomsten av anoreksi er sju ganger høyere nå enn for drøyt 20 år siden. Hun tror sosiale medier spiller en viktig rolle for utvikling av spiseforstyrrelser.

– Alle har en mobiltelefon i lommen og kan sammenligne seg med andre hele tiden. Det er trolig en viktig årsak til at så mange flere blir syke nå, sier hun.

Undersøkelsen ble utført mellom november 2020 og mai 2021. Over 1500 ungdommer svarte på spørreskjema. I tillegg ble 99 personer intervjuet. Artikkelen er til vurdering ved det fagfellevurderte, internasjonalt anerkjente tidsskriftet International Journal of Eating Disorders , men er ennå ikke publisert.