De nye fraværsreglene for videregående skole har skapt press hos fastlegene. Torsdag møtte Legeforeningen i Kunnskapsdepartementet for å diskutere situasjonen, skriver Aftenposten.

– Vi ble møtt med vennlig nikk og kanskje noe større forståelse, men de ønsket ikke å gjøre noen endringer. Det ser ut til at de ønsker å avvente for å se an effekten av reglene, sier leder Kari Sollien i Allmennlegeforeningen til NTB.

Følg trd.by på Facebook

Statssekretær Magnus Thue (H) sier møtet var nyttig og konstruktivt, og at partene er enig om å holde dialog framover.

Legene har bedt om at foreldre til skoleelever fram til 18 år kan skrive melding, og at elever som er myndige, kan levere egenmelding til de når fraværsgrensen på 10 prosent.

– Vi mener man ville fått til den samme effekten ved redusert fravær ved en slik ordning, sier Sollien.

– Tar 10 prosent av tiden

En uformell undersøkelse Allmennlegeforeningen har gjort, viser at 10 prosent av fastlegenes arbeidstid nå brukes på skoleelever som skal ha attest på sykefravær, ifølge Aftenposten.

Undersøkelsen er gjort blant 50 fastleger etter årets skolestart. Legene melder at de har inntil seks skoleelever på kontoret eller telefon hver dag for å få attest for sykefravær. De fleste av dem er så friske at de ikke har behov for å oppsøke lege.

– Vi mener det er i strid med normale prinsipper for prioritering i helsetjenesten. Disse elevene har jo ingen behov eller nytte av legebehandling. Det er en frustrasjon at det er feil bruk av ressurser, sier Sollien.

Tolkes ulikt

Noe av problemet er at det varierer sterkt hvordan reglene tolkes og hvordan skolene formidler dem til elevene.

Noen skoler presiserer at elevene ikke skal gå til legen for bagateller, mens andre skoler gir beskjed om at elever skal gå til lege fra første sykefraværstime. Noen aksepterer attest fra helsesøster, mens andre kun aksepterer attest fra lege.

Legeforeningen har satt ned et utvalg som skal forfatte et veiledningsskriv til landets legekontorer og til de videregående skolene om hvordan de skal forholde seg.

– Vi skal ha nye møter med administrasjonen i Kunnskapsdepartementet så snart som mulig, og vi håper å ha retningslinjer på plass i løpet av neste uke, sier Sollien.

Hun mener det bør være mulig for legene å avvise henvendelser fra elever som kun ønsker en attest og ikke medisinsk hjelp.

– Mange tar kontakt fordi de er opptatt av å ikke ha fravær i det hele tatt. Da må det være lov for legen å informere om at det er anledning å være borte inntil 10 prosent, sier hun.

Latskap er ikke grunnen til sykefravær blant unge