– Det blir en annerledes høst. Vi skal sette smittevern øverst og sørge for at Samfundet er en trygg plass for alle studenter. Jeg tror vi har funnet gode løsninger for å få til nettopp det, sier Samfundet-leder Karen Mjør.

Andre alternativ

I disse dager er det mye planlegging på agendaen. Flere studenter er ansatt gjennom sommeren for å planlegge åpningen av Samfundet. Først ut etter åpningen er fadderuka i Trondheim.

– I starten vil fadderuka ta størst plass på huset og det meste som skjer vil være for de ulike faddergruppene. Vi vil prioritere nye studenter slik at de skal få bli kjent med Samfundet de første to ukene, forklarer Mjør.

Samfundet-leder Karen Mjør forklarer at huset vil deles inn i soner når de åpner Samfundet igjen. Foto: foto.samfundet.no

Ifølge henne har Samfundet hatt god dialog og et godt samarbeid med linjeforeningene ved NTNU om hvilke arrangementer som er interessante og som på best mulig måte ivaretar smittevern.

– Jeg føler vi har kommet fram til gode alternativer – som for eksempel quizer og sittekonserter som ivaretar alle, sier Mjør, som forklarer at linjeforeningene leier ulike deler av Samfundet.

Deles opp i soner

Også selve bygget vil være organisert slik at det ivaretar smittevern.

– Vi skal dele huset inn i fem ulike soner med ulike innganger. I hvert lokale vil vi sette opp bord og stoler slik at alt er plassert riktig. Vi har hatt løpende kontakt med smittevernkontoret gjennom hele planleggingsfasen og fått god hjelp derifra, understreker Mjør.

Hun tok over som leder for Samfundet 17. mai, og forteller at de to siste månedene har vært hektiske. Som alle andre uteplasser, måtte også Samfundet stenge dørene i midten av mars. Vanligvis stenger Samfundet i slutten av april – når eksamensperiode og sommerferie står for tur.

– Det er mye upløyd mark vi skal gjennom, men vi er heldigvis ikke blant de første utestedene som åpner igjen og vi har kunnet støtte oss til flere. I tillegg har vi flinke folk som i løpet av sommeren jobber med å ordne dette. Det blir spennende å se hvordan det blir når vi åpner dørene, men vi føler oss trygge på at det skal gå helt fint så lenge vi har godt kontakt med smittevernkontoret.