– Jeg brant inne med noe jeg ønsket å si. Så begynte jeg å skrive, men da jeg var ferdig med teksten, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med den, sier Luqman Wadood til Byas.

Teksten handlet om mobilavhengighet. 19-åringen kom med synspunkter som han mente andre på hans alder burde høre om.

Meningene samlet støv i noen dager, før han bestemte seg for å ta saken i egne hender. I løpet av en måned snekret han sammen debattsiden Jeune.no.

Jeune

«Jeune» er fransk og uttales «skjønn». Det betyr ung, og den unge debattsiden så dagens lys like før nyttår. Her kan alle som har noe på hjertet sende inn sine innlegg, så lenge de er innenfor aldersgruppen 16 til 29 år.

– Jeg mener det er viktig at unge får en egen plattform og at de unge stemmene kommer fram i debatten. Målet er å inspirere flere til å si sin mening og bruke den stemmen de har, sier 19-åringen.

Selv er han student ved UiS, hvor han tar en bachelor i rettsvitenskap. Samfunnsengasjement har alltid vært en del av hverdagen hans, forklarer Wadood.

– Jeg kommer fra en svært politisk aktiv storfamilie. I tillegg har jeg flere venner som er aktive i politikken. Dette samfunnsengasjementet har smittet over på meg, sier 19-åringen.

Viktig arena, men...

Statsviter og førsteamanuensis ved UiS, Svein Erik Tuastad, roser engasjementet til Wadood. Han trekker fram to årsaker til at det viktig at den yngre aldersgruppen også får uttrykke meningene sine offentlig:

  • Det første er at meningene kan inneholde viktige opplysninger for de som bestemmer.

  • Det andre går på rekruttering til demokratiet og en god, offentlig samtale.

Tuastad utdyper:

– Selv om jeg går i de samme gatene som de unge, opplever vi ikke det samme. Det å delta i en offentlig debatt som ung, er også trening og læring av gode samtalenormer. En slags treningsarena for den større offentligheten, sier Tuastad.

Statsviter og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad. Foto: Jon Ingemundsen

Samtidig understreker han alvoret og viktigheten i rollen som Wadood har tatt på seg. Den erfarne statsviteren kommer med en advarsel.

– Det er veldig viktig at de som driver en slik debattside forplikter seg til å drive en god, offentlig debatt, sier han.

Tuastad trekker fram hvor viktig det er å ha et debattklima hvor folk kan være uenige, men samtidig lære av hverandre.

Falske nyheter og ekkokamre - hvor personer kun «diskuterer» med andre som deler de samme meningene - er en trussel for demokratiet.

Derfor ser han på det med bekymring at ikke flere unge deltar i debatten til de redaktørstyrte mediene, som i sitt samfunnsoppdrag skal forhindre nettopp dette.

– Får vi til en felles, offentlig debatt, hvor vi unngår ekkokamrene, reduserer vi risikoen for at falske nyheter får spre seg, sier statsviteren.

Bruk stemmen din

19-åringen mener selv at han er sitt ansvar bevisst.

Internett blir sjelden omtalt som en arena som har det beste debattklimaet. At nettrollene skremmer de unge til taushet, synes han er synd.

– Man må dessverre forvente at det dukker opp frekke og usaklige kommentarer når man deltar i den offentlige debatten. Det er leit, men man må ikke la dumme kommentarer overskygge positiv respons og konstruktiv kritikk. Det blir skadelig for demokratiet om stemmer skremmes til taushet, sier Wadood og legger til:

– Helt siden jeg var ung gutt har jeg sett at det er viktig å engasjere seg. Det er en grunn til at du har en stemme, og den lønner det seg å bruke, avslutter han.