- For ungdom er det enda større grunn til å søke seg til høyere utdanning enn vanlig, sier rektor Hanne Solheim Hansen på Nord universitet til Adresseavisen.

15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din om du planlegger å ta høyere utdanning nå til høsten. Men hva i alle dager skal man velge? Valgmulighetene kan virke uendelige.

Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få. Ja, de er færre, men som du ser på lista under, er de fortsatt veldig mange!

Vi har sjekka poenggrensene fra i fjor hos Samordna opptak, og har listet opp studieretningene der alle kvalifiserte som søkte fikk tilbud om studieplass under hovedopptaket:

NTNU

 • Ingeniør, bygg, Gjøvik

 • Ingeniør, elektro, Gjøvik

 • Ingeniør, maskin, Gjøvik

 • Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk, Trondheim

 • Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag, Trondheim

 • Yrkesfaglærer, elektrofag, Trondheim

 • Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon, Trondheim

 • Fransk, årsstudium, Trondheim

 • Kunsthistorie, bachelor, Trondheim

 • Matematiskefag, årsstudium, Trondheim

 • Nordisk språk og litteratur, årsstudium, Trondheim

 • Tysk, årsstudium, Trondheim

 • Matteknologi, Trondheim

 • Musikkvitenskap, bachelor, Trondheim

 • Antikkens kultur og klassiske fag, Trondheim

 • Filosofi, anvendt etikk, Trondheim

 • Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn, Trondheim

 • Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn, Trondheim

 • Ingeniør, skipsdesign, Ålesund

 • Musikkvitenskap, årsstudium, Trondheim

 • Europastudier med fransk, Trondheim

 • Europastudier med tysk, Trondheim

 • Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik

 • Fransk, bachelor, Trondheim

 • Nordisk språk og litteratur, bachelor, Trondheim

 • Tysk, bachelor, Trondheim

 • Spansk, bachelor, Trondheim

 • Religionsvitenskap, bachelor, Trondheim

 • Ingeniør, geomatikk, Gjøvik

 • Norsk som andrespråk, Trondheim

Nord Universitetet

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø

 • Yrkesfaglærer, service og samferdsel, Bodø

 • Yrkesfaglærer, bygg- og annleggsteknikk, Bodø

 • Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag, Bodø

 • Yrkesfaglærer, elektrofag, Bodø

 • Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon, Bodø

 • Barnehagelærer, deltid, Nesna

 • Økonomi og ledelse, årsstudium, Bodø

 • Engelsk, årsstudium, Bodø

 • Historie, årsstudium, Bodø

 • Nordområdestudier, Bodø

 • Økonomi, markedsføring og ledelse, deltid, Bodø

 • Sosiologi, Steinkjer

 • Sosiologi, Bodø

 • Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer

 • Biologi, Bodø

 • Geografi, årsstudium, Steinkjer

 • Økonomi og ledelse, årsstudium, Mo i Rana

 • Natur- og kulturminneoppsyn, Steinkjer

 • Engelsk, bachelor, Bodø

 • Kunst og håndverk, Levanger

 • Nordområde- og nordiske studier, Bodø

 • Historie, bachelor, Bodø

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Nesna

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, sørsamisk, Levanger

 • Yrkesfaglærer, naturbruk, Bodø

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, lulesamisk, Bodø

 • Friluftsliv, Levanger

 • Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Levanger

 • Engelsk, årsstudium, Levanger

 • Økonomi og ledelse, årsstudium, Steinkjer

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Nesna

 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana

 • Musikk, Levanger

 • Internasjonale relasjoner, årsstudium, Bodø

 • Internasjonale relasjoner, bachelor, Bodø

 • Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag, Bodø

Høgskolen i Innlandet

 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Elverum

 • Faglærer i musikk, Hamar

 • Organisasjon og ledelse, Rena

 • Bedriftsøkonomi, Rena

 • Jakt, fiske og naturveiledning, Stor-Elvdal

 • Animasjon og digitalkunst, Hamar

 • Idrett, Elverum

 • Offentlig styring, ledelse og økonomi, deltid, Kongsvinger

 • Pedagogikk, årsstudium, Lillehammer

 • Samfunnsfag, Hamar

 • Audiovisuelle medier, Lillehammer

 • Internasjonale studier med historie, årsstudium, Lillehammer

 • Landbruksteknikk, bachelor, Hamar

 • Reiselivsledelse, Lillehammer

 • Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser, Lillehammer

 • Agronomi, bachelor, Hamar

 • Skogbruk, Stor-Elvdal

 • Utmarksforvaltning, Stor-Elvdal

 • Agronomi, årsstudium, Hamar

 • Eiendomsmegling, Åmot

 • Økonomi og administrasjon, bachelor, Rena

 • Økologisk landbruk, deltid, Hamar

 • Naturmangfold, Stor-Elvdal

 • Idrett-spesialisering i trenerrollen, Elverum

 • Serviceledelse og markedsføring, Åmot

 • Music Business-Management, Åmot

 • Folkehelsearbeid, Elverum

 • Regnskap og økonomirådgivning, Åmot

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Hamar

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Hamar

 • Engelsk, Hamar

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Hamar

 • Kulturprosjektledelse, Lillehammer

 • Organisasjon og ledelse, deltid, Rena

 • Musikk, Hamar

 • Landbruksteknikk, årsstudium, Hamar

 • Norsk, Hamar

 • Music Business-Production, Åmot

 • Reiseliv og turisme, Lillehammer

 • Ledelse og digitalisering, Åmot

 • Internasjonale studier med historie, bachelor, Lillehammer

 • Lektor, 8.-13. trinn, språkfag, Hamar

Høgskolen i Molde

 • Bedriftsøkonomi, Molde

 • Idrett og adventure, Molde

 • Statsvitenskap

 • Økonomi og administrasjon, Molde

 • Bærekraftig logistikk og sirkulærøkonomi, Kristiansund

 • Marinlogistikk og økonomi, Kristiansund

 • Sport Management, Molde

 • Petroleumslogistikk og økonomi, Kristiansund

Universitetet i Stavanger

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign

 • Ingeniør, kjemi og miljø

 • Ingeniør, maskin

 • Ingeniør, petroleumsteknologi

 • Engelsk

 • Religionsstudier

 • Matematikk

 • Nordisk

 • Konstruksjoner og materialer

 • Petroleumsteknologi

 • Marin- og offshoreteknologi

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Matematikk og fysikk

 • Engelsk språk og litteratur

 • Nordisk språk og litteratur

 • Byplanlegging

 • Ingeniør, geovitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

 • Ingeniør, byggdesign, Porsgrunn

 • Ingeniør, data-sikkerhet og nettverk, Horten

 • Ingeniør, elkraftteknikk, Porsgrunn

 • Ingeniør, SMART produktdesign, Horten

 • Ingeniør, elektro-automasjon og robotikk, Horten

 • Ingeniør, plan og infrastruktur, Porsgrunn

 • Ingeniør, maskin, Kongsberg

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden

 • Ingeniør, informatikk og automatisering, Porsgrunn

 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Notodden

 • Faglærer i design, kunst og håndverk, Notodden

 • Bedriftsøkonomi, Bø (Telemark)

 • Engelsk, Bø (Telemark)

 • Friluftsliv, kultur og naturveiledning, Bø (Telemark)

 • Historie, årsstudium, Horten

 • Idrett, Bø (Telemark)

 • Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, Bø (Telemark)

 • Kulturledelse, Bø (Telemark)

 • Natur- og miljøforvaltning, Bø (Telemark)

 • Siviløkonom, Ringerike

 • Markedsføringsledelse, Ringerike

 • Idéhistorie, Bø (Telemark)

 • Økonomi og ledelse, Kongsberg

 • Visuelle kunstfag og design, Notodden

 • Folkekunst, bachelor, Vinje

 • Folkemusikk, bachelor, Vinje

 • Natur, miljø og friluftsliv, Bø (Telemark)

 • Økonomi og ledelse, Bø (Telemark)

 • Internasjonal markedsføring og reiseliv, Bø (Telemark)

 • Historie, bachelor, Horten

 • Idrettsvitenskap, Bø (Telemark)

 • Ingeniør, data, Kongsberg

 • Leire-kunst og design 1, Notodden

 • Historie,bachelor, Bø (Telemark)

 • Trem/metall-kunst, håndverk og design 1, Notodden

 • Tekstil-kunst og design 1, Notodden

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn

 • Natur og miljø, Bø (Telemark)

 • Norsk, Bø (Telemark)

 • Folkekunst, årsstudium, Vinje

 • Folkemusikk, årsstudium, Vinje

 • Kunst og håndverk, Notodden

 • Tegning-bilde, Notodden

 • Kunst og design, Horten

 • Kroppsøving og idrettsfag, Notodden

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Horten

 • Musikk, Horten

 • Lektor, 8.-13. trinn, norsk, Horten

 • Ingeniør, ren energi og prosessteknologi, Porsgrunn

 • Ingeniør, mikro-/nanoteknologi og elektronikk, Horten

 • Ingeniør, maskintekniskdesign, Porsgrunn

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag, Kongsberg

 • Språk og litteratur, Horten

 • Innovasjon og entreprenørskap, Bø (Telemark)

 • Språk og litteratur, Bø (Telemark)

Høgskolen i Volda

 • Historie, årsstudium

 • Religion, livssyn og etikk

 • Norsk (nordisk)

 • Norsk (nordisk), deltid

 • Samfunnsvitenskap

 • Musikk, bachelor

 • Teater og drama, bachelor

 • Planlegging og administrasjon

 • Design, kunst og håndverk, bachelor

 • Historie, bachelor

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

 • Teater og drama, årsstudium

 • Design, kunst og håndverk, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Musikk, årsstudium

 • Språk og litteratur

 • Religion og livssyn

Høgskolen i Østfold

 • Ingeniør, bygg, Fredrikstad

 • Ingeniør, elektro, Fredrikstad

 • Ingeniør, maskin, Fredrikstad

 • Engelsk, Halden

 • Statsvitenskap, Halden

 • Bedriftsøkonomi, Halden

 • Internasjonal kommunikasjon, Halden

 • Kunst og håndverk, Halden

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Halden

 • Fransk, Halden

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Halden

 • Matematikk, Halden

 • Musikk, Halden

 • Ingeniør, industrielldesign, Fredrikstad

Oslomet

 • Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi

 • Ingeniør, bioteknologi og kjemi

 • Ingeniør, maskin

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk

 • Yrkesfaglærer i service og samferdsel

 • Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk

 • Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag

 • Yrkesfaglærer i design- og håndverk/medieprod

 • Yrkesfaglærer i elektrofag

 • Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon

 • Faglærer i design, kunst og håndverk

 • Ingeniør, energi og miljø

 • Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert

 • Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert

Universitetet i Agder

 • Ingeniør, fornybar energi, Grimstad

 • Ingeniør, mekatronikk, Grimstad

 • Engelsk, årsstudium, Kristiansand

 • Fransk, Kristiansand

 • Historie, årsstudium, Kristiansand

 • Biologi, årsstudium, Kristiansand

 • Kunst og håndverk, bachelor, Kristiansand

 • Matematikk, årsstudium, Kristiansand

 • Nordisk språk og litteratur, årsstudium, Kristiansand

 • Oversetting og interkulturell komm., engelsk, Kristiansand

 • Filosofi, Kristiansand

 • Anvendt filosofi, Kristiansand

 • Historie, bachelor, Kristiansand

 • Religion, etikk og samfunn, bachelor, Kristiansand

 • Lærerutdanning for tospråklige, Kristiansand

 • Religion, etikk og samfunn, årsstudium, Kristiansand

 • Fysikk, Kristiansand

 • Musikk, Kristiansand

 • Naturfag, Kristiansand

 • Tysk, Kristiansand

 • Samtidsteater, Kristiansand

 • Ingeniør, elektronikk, Grimstad

 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Grimstad

 • Matematikk, bachelor, Kristiansand

 • Ernæring, Kristiansand

 • Engelsk, bachelor, Kristiansand

 • Nordisk språk og litteratur, bachelor, Kristiansand

 • Spansk, Kristiansand

Høgskolen på Vestlandet

 • Ingeniør, brannsikkerhet, Haugesund

 • Ingeniør, bygg, Bergen

 • Ingeniør, automatisering med robotikk, Førde

 • Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen

 • Ingeniør, kjemi, Bergen

 • Ingeniør, marinteknikk, Bergen

 • Ingeniør, maskin, Bergen

 • Ingeniør, elektronikk, Bergen

 • Ingeniør, maskin, Haugesund

 • Ingeniør, produksjonsteknikk, Bergen

 • Ingeniør, HMS, Haugesund

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Stord

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Stord

 • Ingeniør, havteknologi, Bergen

 • Faglærerimusikk, Stord

 • Engelsk, Sogndal

 • Historie, årsstudium, Sogndal

 • Samfunnsfag, Sogndal

 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv, Sogndal

 • Reiselivsledelse, Sogndal

 • Ungdomssosiologi, Sogndal

 • Økonomi og administrasjon, Haugesund

 • Historie, bachelor, Sogndal

 • Kunst og håndverk, Stord

 • Økonomi og administrasjon, Sogndal

 • Økonomi og jus, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk, Bergen

 • Historie, årsstudium, Haugesund

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, matoghelse, Bergen

 • Engelsk, Stord

 • Idrett, Stord

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk, Bergen

 • Musikk, Stord

 • Ingeniør, bygg, Førde

 • Samfunnsfag, Stord

 • Ingeniør, energiteknologi, Bergen

 • Informasjonsteknologi, Førde

Universitetet i Oslo

 • Teologi, årsstudium

 • Realfag

 • Biovitenskap

 • Tysk, årsstudium

 • Teologi, profesjonsstudium

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Kjemi og biokjemi

 • Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

 • Matematikk og økonomi

 • Geologi og geografi

 • Geofysikk og klima

 • Religionsvitenskap, bachelor

Universitetet i Bergen

 • Norrøn filologi

 • Engelsk, årsstudium

 • Fransk, årsstudium

 • Historie

 • Kulturvitenskap

 • Nordisk

 • Kjønn, seksualitet og mangfold

 • Tysk, årsstudium

 • Kunsthistorie, årsstudium

 • Biologi

 • Filosofi

 • Bioinformatikk

 • Klassisk filologi

 • Digital kultur

 • Kunsthistorie, bachelor

 • Arkeologi

 • Filosofi

 • Historie, bachelor

 • Aktuarfag

 • Matematikk for industri og teknologi

 • Italiensk

 • Naturvitenskapelige fag

 • Lektor, 8.-13. trinn, fransk

 • Teatervitenskap

 • Lektor, 8.-13. trinn, tysk

 • Havbruk og sjømat

 • Lektor, 8.-13. trinn, nordisk

 • Datateknologi

 • Fiskehelse

 • Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk

 • Geovitenskap, retning geologi

 • Molekylærbiologi

 • Matematikk

 • Kjemi

 • Kjønnsstudier

 • Russisk

 • Språkvitenskap

 • Tysk, bachelor

 • Nordisk språk og litteratur

 • Fransk, bachelor

 • Engelsk, bachelor

 • Retorikk

 • Datasikkerhet

 • Nanoteknologi

 • Lektor, 8.-13. trinn, spansk

 • Religionsvitenskap, bachelor

 • Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor

 • Arabisk

 • Litteraturvitenskap

 • Petroleums- og prosessteknologi

 • Klima-, atmosfære- og havfysikk

 • Geovitenskap, retning geofysik

 • Statistikk

 • Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium

 • Norsk som andrespråk, årsstudium

 • Religionsvitenskap, årsstudium

 • Norsk som andrespråk, bachelor

Universitetet i Tromsø

 • Ingeniør, datateknikk

 • Ingeniør, elkraftteknikk

 • Ingeniør, nautikk

 • Økonomi og administrasjon

 • Ingeniør, satelitteknologi

 • Ingeniør, elektronikk

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, automasjon

 • Ingeniør, maskin

 • Ingeniør, droneteknologi

 • Nordsamisk som morsmål

 • Ingeniør, maskin

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, prosessteknologi

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Barnehagelærer

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

 • Praktisk prosjektledelse

 • Bedriftsøkonomi

 • Engelsk, årsstudium

 • Historie, årsstudium

 • Matematikk

 • Nordisk

 • Likestilling og kjønn

 • Ingeniør, datateknikk

 • Ingeniør, maskin

 • Arktisk friluftsliv, bachelor

 • Biologi

 • Bibliotek-ogdokumentasjonsvitenskap

 • Økonomi og administrasjon

 • Økonomi og administrasjon

 • Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

 • Kunsthistorie

 • Arkeologi

 • Filosofi

 • Teologi

 • Historie, bachelor

 • Religionsvitenskap, bachelor

 • Russlandsstudier

 • Idrett, bachelor

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

 • Informatikk, helseteknologi

 • Allmenn litteraturvitenskap

 • Arktisk friluftsliv, årsstudium

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, prosessteknologi

 • Idrett, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Ingeniør, bygg

 • Ernæring

 • Drama og teater

 • Romfysikk

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag

 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap

 • Fysikk

 • Geologi

 • Kjemi

 • Matematikk og statistikk

 • Sosialantropologi

 • Sosiologi

 • Statsvitenskap U

 • Russisk

 • Engelsk, bachelor

 • Nordisk språk og litteratur

 • Samfunnsøkonomi

 • Religionsvitenskap, årsstudium

 • Ingeniør, prosessteknologi

 • Spansk- og latinamerikanske studier

 • Anvendt fysikk og matematikk

 • Ingeniør, satelitteknologi

MF vitenskapelig høyskole

 • Kristendom/KRLE

 • Samfunnsfag

 • Interkulturell kommunikasjon

 • Teologi, profesjonsstudium

 • Religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

 • Ungdom, kultur og trosopplæring

 • Religion og samfunn: Religionsvitenskap

 • Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.

 • Teologi, bachelor

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Husdyrvitenskap

 • Plantevitenskap

VID Vitenskapelige høgskole

 • Kristendomskunnskap/RLE

 • Interkult.kommunikasjon og globalt samarb.

 • Samfunnsfag

 • Teologi, bachelor

 • Teologi, profesjonsstudium

NLA Høgskolen

 • Kommunikasjon, livssyn, kristenapologetikk, Kristiansand

 • Barnehagelærer, Bergen

 • Praktisk teologiogledelse, årsstudium, Bergen

 • Kristendom, religion, livssynogetikk, KRLE, Bergen

 • Pedagogikk, årsstudium, Bergen

 • Kristendom, religion, livssynogetikk, KRLE, Oslo

 • Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium, Bergen

 • Journalistikk, bachelor, Kristiansand

 • Teologi, Bergen

 • Praktisk teologiogledelse, bachelor, Oslo

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Oslo

 • Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium, Bergen

 • Journalistikk, årsstudium, Kristiansand

 • Praktisk teologiogledelse, bachelor, Bergen

 • Kunst og håndverk, Bergen

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen

 • Praktisk teologiogledelse, årsstudium, Oslo

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo

 • Naturfag (5.-10.trinn), Bergen

 • Musikk, Bergen

 • Utøvende musikk,fordypning i låtskriving, Oslo

 • Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika, Kristiansand

 • Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor, Bergen

 • Interkulturell forståelse, Kristiansand

 • Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor, Bergen

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk, Kristiansand

 • Interkulturell forståelse, Kristiansand

 • Teologi, Kristiansand

 • Musikk, Kristiansand

 • Musikk og helse, Kristiansand

 • Interkulturelle studier, Kristiansand

 • Praktisk teologi, Kristiansand

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 • Bibel og misjon

 • Kristendomskunnskap

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert

 • Teologi og misjon

 • Bible, Ministry and Mission

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

 • Kristendomskunnskap, nettbasert

 • Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasert

 • Praktisk teologi