Forslaget vil gagne gutter som oftere strever med språkfag, men gjør det bedre i matte, som bare gir én karakter på vitnemålet.

– Mange gutter lider av at de får tre standpunktkarakterer i norsk, fordelt på norsk skriftlig, norsk muntlig og sidemål. Medregnet eksamen kan de få opptil seks karakterer i norsk. Det tilsvarer en firedel av karakterpoengene, sier Høyres Turid Kristensen, som sitter i utdanningskomiteen på Stortinget, til VG.

Hun foreslår å slå sammen karakterene i hoved- og sidemål.

Venstres Guri Melby er enig i at det er for mange norskkarakterer, og er åpen for å se på endringer, men både hun og Hans Fredrik Grøvan i KrF er bekymret for at det skal gå ut over sidemålet.

– Jeg vil ikke avvise å gjøre noe med karakterene i norskfaget. Samtidig er vi opptatt av å ikke svekke sidemålets stilling i norskfaget, sier Hans Fredrik Grøvan i KrF.

Også Roy Steffensen i Frp sier han vil se nærmere på forslaget. Hans parti ønsker for øvrig å gjøre sidemålsundervisningen frivillig.

Stoltenberg-utvalget, som har sett på kjønnsforskjeller i skolen, påpekte i sin rapport at jentene har en fordel når de skal søke på videregående skole, fordi de gjør det bedre enn gutter i språkfag.

Utvalget omtaler en løsning med bare én karakter i hvert fag, men anbefaler heller å vekte karakterene på vitnemålet etter timetall. En slik løsning vil utjevne kjønnsforskjellene med åtte prosent, ifølge utvalgsleder Camilla Stoltenberg.