Undersøkelsen som Høgskolen i Oslo og den Akershus-eide nettavisen Khrono har lagd, viser at de nye studentene ligger dårligst an i Bergen. Tall fra samskipnaden viser at bare 1 av 24 nye studenter kan regne med å få hybel gjennom dem.

I Oslo er det bare 1 av 19 av høstens nye studenter som kan vente seg hybel gjennom samskipnaden. I Trondheim har samskipnaden en dekning på 10 prosent – altså hver tiende nye student.

I Tromsø er dekningen enda bedre – her er en av ni hybler forbeholdt nye studenter. I Stavanger og Bodø er det henholdsvis seks og fem nye studenter per hybel.

Lik trd.by på Facebook