- Jeg er utrolig takknemlig og heldig som bor i Norge. Her hjemme har vi gratis utdanning til alle, og i fjor fullførte jeg videregående skole. Til høsten starter jeg på høyere utdanning. Vi har trygge rammer og muligheter i Norge, og det har gjort at jeg er veldig opptatt av å hjelpe til at flere barn i verden skal få like muligheter til å ta utdanning, forteller Leon Bafondoko (20).

Den engasjerte 20-åringen har vært med å stifte en humanitær organisasjon som skal fokusere nettopp på skolegang i Den demokratiske republikken Kongo.

Organisasjonen, som har fått navnet Jabez Verden, ble offisielt startet i januar i år, men ble ikke lansert før i forrige uke. Da var det Tromsø IL som delte en artikkel om at fotballspilleren Mushaga Bakenga er med på å stifte en egen humanitær organisasjon.

I Trondheim sitter Bakengas lillebror, Bafondoko, som nestleder i Jabez Verden. Og selv om faren er kontaktperson og de har flere familiemedlemmer i styret, vil de ikke kalles en familieorganisasjon.

- Vi har også mange med på laget som ikke er en del av familien, så det blir feil å kalle det en familieorganisasjon, forklarer Leon til Trd.by.

Det er 960 elever som går på skolen «Namugunga» i Nyangezi i Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Jabez

LESERINNLEGG: - Vi leser oss syke

Jobber for skolegang

Jabez Verden skal jobbe for å gi barna i Nyangezi, en liten landsby nær byen Bukavu, mulighet til skolegang. Jabez skal først og fremst basere seg på donasjoner fra privatpersoner og bedrifter, og ildsjelene bak Jabez gjør jobben gratis.

- Vi er en ideell organisasjon, og alle pengene skal gå til barna og driften av skolen. Vi jobber for at det skal være gode sanitære forhold, elektrisitet og akkurat nå jobber vi med å sende PC'er nedover. Etter hvert skal vi også ha innsamlinger og forsøke å samarbeide med norske skoler, forklarer han.

Bafondoko utdyper at på den måten vil også elevene i Norge lære mer.

Jabez har allerede fått donasjoner. Blant annet har Enheten for voksenopplæring i Trondheim donert stoler, tavler, pulter og andre møbler som nå skal til det afrikanske kontinentet.

Forskning: Unge er forsømt og oversett av samfunnet

Enhet for voksenopplæring i Trondheim er blant de som har donert til den nye humanitære organisasjonen. De donerte stoler, pulter og tavler. Foto: Jabez

Bestefars skole

Bafondoko er selv født i Den demokratiske republikken Kongo. Fire år gammel kom han til Norge som kvoteflyktning i 2002. Faktisk var bestefaren hans med å grunnla skolen Jabez Verden nå skal finansiere. Skolen heter «Namugunga» og har 960 elever.

- Målgruppen for Jabez er barna på bunnen av samfunnet. De som ikke har noen mamma eller pappa, eller de som for eksempel har blitt utsatt for seksuelle overgrep i krigen.

Organisasjonen har tatt utgangspunkt i FN's bærekraftsmål nummer fire, som sier at de skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Han forklarer at FN i fjor erklærte kongokrisen til nivå tre, som er det høyeste nivået FN opererer med. Det skal kun være Syria, Jemen og Irak som har samme krisenivå. Blant annet er det politisk usikkerhet, stor matmangel og krig om naturressurser som gjør at den humanitære krisen i landet fortsetter, ifølge Bafondoko.

- FN har slått alarm og det har vi i Jabez også gjort. Det betyr at flere hjelpende hender må inn for å avverge en av verdens største humanitære kriser. Å opprette denne organisasjonen er vår måte å reagere på og respondere raskt for å imøtekomme det store behovet for humanitær hjelp.

Leon Bafondoko og Mushaga Bakengas bestefar ble lei av å se at barna i landsbyen ikke hadde noen mulighet til å utdanne seg. Derfor tømte han kontoen og startet denne skolen i Kongo. Det skriver Tromsø IL på sine hjemmesider. Foto: Jabez

Rapport: Seksuelle krenkelser blant ungdom er helt vanlig

Mangeårig engasjement i saken

Bafondoko har lenge engasjert seg både som frivillig og politisk, og han har en lang liste tidligere verv. Blant annet har han tidligere vært nestleder i AUF Trondheim og er nåværende nestleder i AUF Trøndelag. Han har vært tidligere medlem av ungdommens bystyre i Trondheim og Juniorrådgiver i Plan International Norges ungdomsgruppe Uro.

Trd.by skrev om han høsten 2017, da satt han som landsrådsmedlem i Røde Kors Ungdom og var på samme tidspunkt blogger i FN-sambandets ungdomspanel.

- Det er 850.000 barn som er drevet på flukt og sju millioner barn som ikke får skolegang i DR Kongo. Derfor har vi valgt å prioritere utdanning i nødhjelpen som en viktig respons på krisen. Vi kan ikke risikere at en hel generasjon frarøves skolegang, forklarer Bafondoko.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no