- Nå har dette tatt to år, med mye frem og tilbake. Det ligger i bakhodet hele tiden, og har vært en usikkerhet for oss, sier daglig leder Yakup Kara.

Tirsdag skal formannskapet i Trondheim ta stilling til om de skal inndra skjenkebevillingen til den kombinerte restauranten og utestedet Nattergalen Bar og Kjøkken.

Forslaget til vedtaket er begrunnet i brudd på alkohollovgivningen, avdekket ved tre ulike skjenkekontroller - to i 2016, og den siste i februar 2017, ifølge saksdokumentene Trd.by har fått innsyn i.

«Svært kaotisk situasjon»

Den første kontrollen forslaget er basert på, ble utført 13. mai 2016. I befaringsrapporten beskriver kontrollørene det de oppfattet som en «svært kaotisk situasjon», der gjestene i all hovedsak besto av elever fra en videregående skole. Utestedet var delt, med 16-årsgrense i kjelleren og 18-årsgrense i første etasje.

«Det var dårlig vakthold, kontrollørene fikk opplyst at det var stjålet alkohol fra den stengte baren i kjelleren, en gjest ble observert da hun tok med seg alkoholholdig drikk ut fra skjenkestedet og en annen kvinnelig gjest var åpenbart påvirket av rusmidler, og var ikke i stand til å ta vare på seg selv», heter det i rapporten.

Nattergalen Bar og Kjøkken har klaget på alle de tre rapportene, uten å ha nådd frem. Den daglige lederen forklarer at de opplevde de aktuelle situasjonene på en annen måte enn kontrollørene.

- Den kvinnelige gjesten som var åpenbart påvirket, var aldri inne hos oss. Hun oppholdte seg kun utenfor, ved serveringsområdet vårt ute, hevder Kara.

Han forklarer at de ikke har hatt 16-årsavdeling siden.

Daglig leder ved Nattergalen Bar og Kjøkken, Yakup Kara, har avfunnet seg med at skjenkebevillingen vil bli inndratt, selv om han er uenig i kontrollørenes rapporter. Foto: Line Pevik

Lurte vaktene

Neste rapport stammer fra 4. november samme år. Her viste det seg at en kvinnelig gjest på 16-17 år drakk av et drinkglass som inneholdt alkoholholdig drikk.

- Her var det rett og slett to jenter som lurte vaktene, ved bruk av falsk legitimasjon. Slikt skal oppdages i døra, men det ble det ikke. Det var 18-årsgrense den kvelden, og kontrollørene oppdaget den mindreårige gjesten samtidig som oss. Vi anmeldte det til politiet, men der har det ikke skjedd noe, sier Kara.

Den siste rapporten forslaget er begrunnet i, er fra 10. februar 2017. Der fremgår det at skjenkekontrollen avdekket at det kun var oppført alkoholholdig drikke på menyen i baren, et brudd på reklameforbudet for alkoholholdig drikk. Det hele stammer fra en enkel feil gjort av en ansatt i baren, mener den daglige lederen.

- Vi har to menyer, én for 18-årsgrense, og én for 20-årsgrense. Ved en feil fikk vaktene se bartendernes egen meny, som kun har oversikt over de ulike drinkene. Der står det ikke alkoholfrie alternativer.

Etter 12 år for Nattergalen Bar og Kjøkken, står den kombinerte restauranten og utestedet i fare for å miste skjenkebevillingen. Foto: Line Pevik

Kan miste bevilling i 10 dager

Basert på disse kontrollene har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag endelig vedtatt å tildele Nattergalen Bar og Kjøkken 17 prikker, og foreslår vedtak om inndraging av skjenkebevillingen i 10 dager.

- Det er første gang etter 12 år med drift at bevillingen kan bli inndratt hos oss. Vi har fått prikker tidligere, men aldri så mange at det har gått så langt, sier Kara.

Han håper at formannskapet hører på Nattergalens ønsker når det kommer til tidspunkt for inndragningen. Eksempelvis vil mai måned være et dårlig tidspunkt, med tanke på at mange russ bruker utestedet. Det samme gjelder i august under fadderuka, påpeker Kara.

- Vi håper det kan bli i begynnelsen av juli. Da skal vi ordne taket over oppvasken, og vil uansett ikke ha normal restaurantdrift. Vi vil fortsatt holde åpent, men med servering av mindre retter. Det er klart det blir tungt uten alkoholservering i to helger, men på den måten vil vi ikke ha for store tap, avslutter Kara.