I fjor var andelen positive for klamydia blant de undersøkte på 6,8 prosent, mot 7,4 prosent året før.

Helsesjef i Stavanger kommune, Tord A. Haaland, tror ikke én faktor alene har ført til denne nedgangen.

– Det kan være færre smittede på grunn av bedre oppslutning om råd om kondombruk, og mer smitteoppsporing som resultat av testing. Flere gunstige faktorer har trolig påvirket til reduksjonen vi nå ser, sier han.

Den hyppigste kjønnssykdommen

Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen (kjønnssykdom) i Norge, og det diagnostiseres flest tilfeller i aldersgruppen 20 til 24 år - både blant kvinner (47 %) og menn (43 %).

I 2016 ble det diagnostisert 26 108 tilfeller av klamydia, mot 25 130 i 2017.

– De siste årene har klamydiatallene ligget stabilt landsmessing, men vi ser at de gradvis går nedover, forteller Haaland.

Tord A. Haaland tror det er flere grunner til at antall diagnostiserte tilfeller av klamydia har gått ned. Foto: Vigdis By

Flere tester seg

De siste fire årene har det vært en økning på 21 prosent i testing. Totalt var det 368 953 stykk som testet seg i fjor. Det er det høyeste antallet siden 1995.

En mulig årsak til økningen er at testingen har blitt mer «vanlig» og tilgjengelig.

– Jeg opplever at å teste seg for kjønnssykdommer har blitt en naturlig del av å følge opp egen helse. Dette kommer muligens av økt kunnskapsnivå rundt seksuell helse. Samtidig har testingen blitt enklere, sier Haaland.

Testing av klamydia tas ved en urinprøve for både menn og kvinner, hos blant annet fastlege og helsestasjon.

59 prosent kvinner

59 prosent av de diagnostiserte med klamydia i 2017 var kvinner, og personer under 25 år utgjorde 66 prosent av alle tilfellene.

- Hvorfor tror du flere kvinner enn menn tester seg?

– Kvinner er flinkere til å være bevisst sin seksuelle helse, og har generelt høyere legesøkning i tenåra og som unge voksne, forteller Haaland.

Hos andelen kvinner som testet seg, er det spesielt en økning i gruppen med lavest forekomst av klamydia.

– Det var flere kvinner i aldersgruppen 30 pluss som testet seg i fjor. Selv om denne gruppen har lavere forekomst av infeksjonen enn yngre kvinner.

Haaland tror det kan skyldes at voksne kvinner ofte har mer oversikt, og at folkeopplysningen rundt seksuell helse treffer de bedre enn yngre kvinner.

– Det er derfor fortsatt grunn til å jobbe aktivt med informasjon som er bedre tilpasset de yngre aldersgruppene, sier han.