En undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag av Bank2 viser at 13 prosent av de spurte vurderer å binde renten, skriver Dagens Næringsliv.

I aldersgruppen 25 til 39 år er det flere som vurderer fastrente. 19 prosent – nesten 1 av 5 – svarer i undersøkelsen at de vurderer å binde renten. I samme aldersgruppe var det også 32 prosent som svarte at de frykter for nedbetalingsevnen dersom renten går opp med tre prosentpoeng.

Flere banker DN har snakket med forteller om økt interesse for fastrente. Pressesjef i Danske Bank, Øystein Andre Schmidt, forteller banken har hatt over fire ganger så stor tegning av fastrentelån de siste par månedene sammenlignet med samme periode i fjor.

I september hevet Norges Bank styringsrenten for første gang på sju år, da den ble satt opp fra 0,50 til 0,75 prosent. Prognosene fra sentralbanken går ut på at styringsrenten skal heves gradvis til 2 prosent ved utgangen av 2021, noe som vil bety boliglånsrenter på i underkant av 4 prosent i 2021.