– Vi hører om seksuelle kommentarer fra sjefen til unge ansatte, kameraovervåking i rom som brukes til klesskift, kommentarer på kropp og utseende, samt uønskede seksuelle tilnærmelser, sier ungdomsrådsgiver Bjarne Lagesen i LO til VG.

Hvert år besøker LOs sommerpatrulje unge arbeidstakere på sommerjobb, og målet er å bevisstgjøre og registrere brudd på arbeidsmiljøloven. I flere fylker er det imidlertid i år flere henvendelser enn tidligere år om seksuell trakassering.

– Om dette kommer av at det er mer bevissthet rundt seksuell trakassering på grunn av metoo-kampanjen, eller fordi det er en reell økning er vanskelig for oss å si noe om. Det er kanskje enklere å si ifra nå, samtidig vet vi at det er mange mørketall, sier Lagesen.

Han ønsker nå at alle tilfeller av seksuell trakassering blir tallfestet og en del av sommerpatruljens rapportering.