Utdanningsinstitusjonene skal bruke midlene til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene som en følge av pandemien.

Millionene til studentsamskipnadene skal benyttes til sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

– Pandemien slipper ikke taket, og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffe mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Pengene er ment å skulle hindre frafall fra studiene og sikre sosial og psykososial oppfølging av studentene. Foto: Terje Svaan

Regjeringen vil tildele pengene så snart Stortinget har vedtatt tiltakspakken.

Borten Moe sier at regjeringen vil vurdere nye tiltak hvis smitteverntiltakene varer lengre enn ventet og hvis det blir ytterligere innstramminger.

– Vi vil også vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Ola Borten Moe.