Studenter med jobb bruker i snitt tre timer mindre i uka på studier enn de som ikke jobber. 66 prosent av heltidsstudenter i universitets- og høyskoleutdanning jobbet ved siden av studiene høsten 2021, viser tall fra den nye rapporten «Levekår blant studenter 2021».

– Tallene er som fryktet. Studentene jobber mer, har mindre tid til å studere og at flere blir forsinket i studiene på grunn av deltidsjobben. Nå krever norske studenter at politikerne tar grep og øker studiestøtten, sier Maika Marie Godal Dam, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO) i en kommentar til NTB.

Studentene oppga særlig tre grunner til at de jobber ved siden av studiene. Mange jobber fordi støtten fra Lånekassen ikke strekker til, for å dekke nødvendige utgifter og for å kunne ha et sosialt studentliv.

– Studentene med jobb gjør det klart at arbeidsinntekten ofte er nødvendig for å finansiere studietilværelsen, sier førstekonsulent Maj-Lisa Lervåg i Statistisk sentralbyrå.

Mer enn én jobb

Undersøkelsen viser at heltidsstudentene oftere har mer enn én jobb i semesteret, og bare en av tre svarer at de har en studierelevant jobb.

– Det er trist å se at deltidsjobber, som ikke er studierelevant, går på bekostning av tid til studie, frivillighet og fritid. Tiden og økonomien er avgjørende for å kunne lykkes på studie, og være godt rusta for arbeidslivet som skal møte de senere, sier Dam.

Samlet sett bruker en heltidsstudent med jobb i gjennomsnitt 50 timer i uken på studier og jobb, hvorav 15 timer i snitt går til jobb og 35 timer til studier. Studenter uten jobb bruker i snitt 38 timer i uken på studiene.

– Studenter som jobber ved siden av studiene har altså en total timebruk på studier og jobb som overstiger en full arbeidsuke. Naturligvis bruker de også mindre tid på studier enn de som ikke har jobb, sier Lervåg.

Dårligere helse

SSB trekker fram at siden den forrige levekårsundersøkelsen i 2010 har andelen studenter som vurderer egen helse som god blitt betydelig mindre. Da svarte 89 prosent at de hadde god helse. I fjor var tallet 69 prosent, skriver Khrono.

3 av 10 studenter i 2021 har lav tilfredshet med livet, og aleneboende studenter er spesielt utsatt. Dette er i tråd med de siste års funn i undersøkelsen Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Shot), som gjennomføres av studentsamskipnader.

Det går fram av undersøkelsen at unge heltidsstudenter sliter i størst grad med psykiske plager og ensomhet. Her er det også aleneboende studenter som er spesielt utsatte.

Kvinnelige studenter har oftere langvarige helseproblemer enn menn. 17 prosent av kvinnene rapporterer om dette, mot 9 prosent av mennene. Kvinnene rapporterer også oftere symptomer på psykiske plager, her er prosenttallene 36 prosent mot 26 prosent.