– Det er svært bekymringsfullt og viser hvorfor det bør mer teknologi inn i skolen, sier sjef Trond Markussen i Nito.

I en sikkerhetsundersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Nito har deltakerne blitt spurt om de følger ekspertenes råd for bruk av passord på datamaskin, smarttelefon og annen teknologi tilknyttet internett. Undersøkelsen viser at halvparten av alle nordmenn ikke følger sikkerhetsrådene.

Blant unge i alderen 15 til 29 år er det 62 prosent som ikke følger sikkerhetsrådene i tilknytning til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

– Norske bedrifter må sikre at de ansatte har god nok opplæring og regler for datasikkerhet. Unge benytter mobilen stadig mer og er til stede på utallige plattformer. Hvis vi ikke snur trenden, vil datainformasjon hos unge komme på avveie, sier Markussen.