– Etter cirka ti år med ganske stabil bruk av cannabis i ungdomsgruppen 15 til 16 år, ser vi nå at det har vært en økning, sier Elin Kristin Bye, seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk i Folkehelseinstituttet til NRK.

Fra 2007 til 2015 hadde cirka 6,2 prosent av ungdommene prøvd cannabis noen ganger. I 2019 var andelen 8,7 prosent.

Eksponering

Bye tror økningen kan ha en sammenheng med at rusmiddelet har blitt snakket om, brukt og vist i flere TV-serier.

– Jo tidligere du begynner å bruke cannabis og jo oftere du gjør det, jo større risiko er det. Bruk av cannabis blant så unge mennesker som vi snakker om her er uheldig, for da er hjernen fremdeles i utvikling og mer sårbar for det rusgivende stoffet THC som er i cannabis, sier Bye.

30 prosent av elever i 10. klasse med cannabiserfaring opplyste at de hadde brukt spiselige produkter som inneholder virkestoffet THC, mens 20 prosent hadde drukket brus, iste eller lignende som inneholdt dette.

– Det kan jo bety at terskelen for å prøve kan bli lavere, for nå er det sånn at det er ganske få ungdommer som røyker, og det må du jo kunne for å bruke det på den tradisjonelle måten, sier forskeren.

Ny kampanje

Helsemyndighetene lanserer tirsdag en ny kampanje for å nå fram til unge med informasjon om cannabis. De har opprettet nettsiden Wedeensenteret , og laget informasjonsvideoer som skal publiseres på Tiktok, Snapchat, Instagram og YouTube.

– Det er veldig viktig for oss at den informasjonen unge får fra oss ikke kommer med en moralsk hale, men er troverdig og etterrettelig, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.